Yhtiökokous 2024

Solwers Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024

Solwers Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.4.2024 klo 10.00 Meeting Park Oasiksessa, Itämerenkatu 14, 00180 Helsinki (sisäänkäynti Selkämerenkuja 1). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 09:30. Kokousta voi seurata etäyhteydellä ilman äänestysmahdollisuutta.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 4 momentin mukaisesti tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ohjeet ennakkoäänestykseen tullaan esittämään yhtiökokouskutsussa. 

Tärkeät päivämäärät

Päivämäärä ja aikaTapahtuma
28.3.2024Kokouskutsu julkaistaan
28.3.2024Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuosikatsaus saatavilla yhtiön verkkosivuilla
28.3.2024Äänestysohjeet sisältävä valtakirjamalli ja ennakkoäänestyslomake julkaistaan tällä verkkosivulla
29.3.2024Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys
15.4.2024Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
22.4.2024 klo 10.00Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
25.4.2024  klo 10.00Yhtiökokous
29.4.2024Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä
6.5.2024Ehdotettu osingon maksupäivä
9.5.2024Kokouksen pöytäkirja saatavilla viimeistään

Vuoden 2024 yhtiökokousmateriaali julkaistaan tällä sivustolla.

Scroll to Top