Listautumisanti

Solwers Oyj:n First North -listautumisanti

Listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti ­– kaupankäynti osakkeilla alkaa arviolta 18.6.2021

Solwers on kasvuhakuinen, yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä suunnittele­vien asiantuntijayritysten muodostama konserni. Tarjoamme suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita laajasti 19 yhtiömme kautta ja työllistämme yli 400 alansa arvostettua ammattilaista Suomessa ja Ruotsissa. Toimimme kasvualustana omista­millemme yhtiöille, tuemme niiden kasvua ja haastamme rakennetun ympäristön konsultointialan perinteisiä käytäntöjä.

Tavoitteenamme on jatkaa kasvua ja laajentumista Pohjoismaissa ja laajentua Baltiaan. Kasvustrategiamme perustuu yritysostoihin, orgaaniseen kasvuun, konsernin houkuttelevuuteen hyvänä työnantajana eri alojen ammattilaisille sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Listautumisannin tarkoituksena on mahdollistaa strategiamme mukainen kasvu ja toiminnan laajentaminen, ja osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa uusien yritysostojen rahoittamiseen.

”Solwersin toiminta nykyisessä muodossa alkoi vuonna 2017, kun Solwers osti Finnmap Infra Oy:n enemmistön. Olemme toteuttaneet strategiaamme määrätietoisesti toimintahisto­riamme alusta lähtien, ja yhtiömme on kasvanut kannattavasti sekä Suomessa että Ruotsissa. Haluamme jatkaa kasvuamme ja laajentumistamme. Ainutlaatuinen liiketoimintamallimme sekä markkinatrendit, kuten maanpäällisen ja maanalaisen infrastruktuurin rakentaminen, vastuulliset kiertotaloushank­keet ja EU:n tiukentuvat energiatehokkuusmääräykset, tukevat liiketoimintamme orgaanista kasvua. Pohjoismaiden ja Baltian konsolidoituva markkina puolestaan tarjoaa mahdollisuuksia strategiamme mukaisille yritysostoille. Listautuminen tukisi yritysostoihin painottuvan kasvustrategiamme toteuttamista.”
Leif Sebbas
hallituksen puheenjohtaja

Listautumisanti

Solwers Oyj:n hallitus teki 15.6.2021 päätöksen yhtiön listautumisannin toteuttamisesta ja merkintöjen hyväksymisestä. Tarjottavien osakkeiden  merkintähinta oli yleisöannissa ja Instituutioannissa 7,50 euroa/osake sekä henkilöstöannissa 10,0 prosenttia alhaisempi kuin merkintähinta eli 6,75 euroa/osake. Tämä vastaa noin 63,7 miljoonan euron markkina-arvoa Solwersille välittömästi listautumisannin jälkeen. Kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 18.6.2021. Yhtiön kaupankäyntitunnus on aiemmasta tiedosta poiketen SOLWERS.

Listautumisannissa Solwers laskee liikkeeseen 1 200 000 yhtiön uutta osaketta. Lisäksi yhtiön nykyinen osakkeenomistaja Finnmap Engineering Oy myy 400 000 yhtiön olemassa olevaa osaketta.

Listautumisannissa 300 000 osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, 1 235 000 osaketta instituutionaalisille sijoittajille Suomessa ja 65 000 osaketta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille ja johdolle sekä yhtiön ja yhtiön tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille. Yleisöanti ylimerkittiin noin kuusinkertaisesti, ja yleisöannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaan 40 osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 5,9 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Myös henkilöstöanti ylimerkittiin, ja tehdyt merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaan 100 osakkeeseen saakka ja tämän määrän ylittävältä osalta merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Instituutioannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksytään noin 13,7 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista, pois lukien ankkurisijoittajat ja eläke- ja rahastoyhtiöt.

Yhtiö saa osakeannista noin 9 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 8 487 155 Osakkeeseen, kun uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 17.6.2021. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee listautumisannissa yli 5 000:n. Tarjottavat osakkeet toimitetaan maksua vastaan arviolta 17.6.2021 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Listautumisantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista, arviolta viimeistään 16.6.2021. Ylimääräiset merkintäsitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan merkintäsitoumuksen antajalle hänen ilmoittamalleen pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 22.6.2021. Jos sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä henkilöstöantiin osallistuvat Solwersin nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet 180 päivän pituisiin osakkeiden luovutusrajoituksiin.

Hallituksen puheenjohtaja Leif Sebbas kommentoi:

”Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia niin ankkurisijoittajien, instituutioiden kuin yleisösijoittajien sekä oman henkilöstömme osoittamasta luottamuksesta Solwersia kohtaan. Listautumisantimme onnistui hienosti, ja varat tukevat meitä tulevassa kasvussa. Tavoitteenamme on luoda osakkeenomistajillemme lisäarvoa olemalla paras kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa. Toivotan uudet osakkeenomistajat lämpimästi mukaan yhteistyöhön!”

Ankkurisijoittajat

Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka, Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään listautumisannissa tarjottavia osakkeita tietyin tavanomaisin edellytyksin. Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka ja Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään listautumisannissa 133 333 tarjottavaa osaketta. Lisäksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on sitoutunut merkitsemään listautumisannissa yhteensä enintään 381 922 tarjottavaa osaketta siten, että sen omistusosuus yhtiössä ei ylitä 4,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista listautumisannin jälkeen.

Tärkeitä päivämääriä (päivitetty 14.6.2021)

7.6.2021
Listautumisannin merkintäaika alkoi

14.6.2021
Listautumisanti keskeytettiin

15.6.2021
Listautumisannin lopputulosta koskeva yhtiötiedote julkistetaan

17.6.2021 (arvio)
Yleisöannissa merkityt ja allokoidut osakkeet kirjataan hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille

18.6.2021 (arvio)
Osakkeiden kaupankäynti First Northissa alkaa kaupankäyntitunnuksella SOLWERS

Uusimmat tiedotteet

Teemu Krausista Solwersin uusi CFO

Yhtiötiedotteet

Lue lisää

Solwers-yhtiöt kasvavat yritysostoin Suomessa ja Ruotsissa

Lehdistötiedotteet

Lue lisää

Hyvä suoriutuminen haastavassa ympäristössä H1 2023

Yhtiötiedotteet

Lue lisää

Jasmine Jussilasta Solwersin uusi Head of Group Communications

Yhtiötiedotteet

Lue lisää

Solwers Oyj - johdon liiketoimet

Yhtiötiedotteet

Lue lisää

Solwers Oyj - johdon liiketoimet

Yhtiötiedotteet

Lue lisää
Scroll to Top