Sijoittajat

Tietoa osakkeesta

Osake

Solwers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella SOLWERS.

Solwersin rekisteröity osakepääoma on 1 000 000 euroa ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 10 004 405 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Yhtiön osakkeet on laskettu liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä ISIN-tunnuksella FI4000452545.

Markkinatakaus

Solwers Oyj:llä on sopimus markkinatakauksesta Carnegie Investment Bank AB:n kanssa. Sopimuksen mukaan pankki antaa Solwers Oyj:n osakkeelle osto- ja myyntitarjouksia Nasdaq First North Growth Market Finlandin likviditeetin lisäämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2023

Yhtiöllä oli 31.12.2023 yhteensä 2 027 osakkeenomistajaa. Yhtiön 10 suurinta osakkeenomistajaa tilikauden päättymispäivänä on listattu alla olevassa taulukossa: 

Osingonjako 

Solwersin osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa 20–40 prosenttia tilikauden voitosta. 

Varsinainen yhtiökokous päätti 25.4.2024 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,064 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhteensä 640 281,92 euroa. Summa jaetaan kertyneistä voittovaroista.

Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa yhdessä erässä osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 29.4.2024 merkittynä yhtiön osakasluetteloon ja että osingonmaksupäivä on 6.5.2024.

Scroll to Top