Solwers

on kasvuhakuinen asiantuntijayritysten muodostama konserni, joka suunnittelee yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä.

Solwers numeroina 2022

600

Työntekijöitä keskimäärin

2

Maata

24

Operatiivista yhtiötä

62,8

Liikevaihto MEUR

11,3 %

Oikaistu liiketulos %

Solwersin nimi tulee englanninkielen verbistä solve – ratkaista. Solwersin asiantuntijat ratkaisevat työssään asiakkaiden ongelmia ja löytävät ratkaisuja. Solwers toimii kasvualustana omistamilleen yhtiöille, tukee niiden kasvua ja haastaa toimintamallillaan rakennetun ympäristön konsultointialan perinteisiä käytäntöjä. Solwers yhdistää yhtiöidensä tehokkuuden, yrittäjyyskulttuurin ja joustavuuden suuremman ryhmän resursseihin ja visioon.

Strategia

Solwersin strategia perustuu yritysostoihin ja orgaaniseen kasvuun, konsernin houkuttelevuuteen hyvänä työnantajana eri alojen ammattilaisille ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Solwers on vastuullinen omistaja ja tukee tytäryhtiöidensä kasvua, kehitystä ja menestystä. Etsimme aktiivisesti uusia yhtiöitä. Sijoituspäätöksiä tehtäessä huomioidaan taloudellisten näkökohtien lisäksi vastuullisuuteen, kuten ympäristöosaamiseen, kiertotalouteen ja energia-alaan liittyvä erikoisosaaminen. Ne tukevat pitkän aikavälin menestystä sekä Solwersin visiota olla asiakkailleen ensisijainen kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa. Tytäryhtiöiden menestystä tuetaan mm. liiketaloudellisessa osaamisessa, innovoinnissa, osaamisen kehittämisessä ja myös rahoituksessa.

Visiomme

Paras kumppani uusien elinympäristöjen 
luovaan ja kestävään suunnitteluun

Missiomme

Luomme yksilöllisiä ja oivaltavia ratkaisuja elinympäristöihin 
– tähtäämme korkealle ja haastamme normit

Työssämme meitä ohjaavat
yhteiset arvot:

Intohimo

Jatkuva kehittäminen vaatii intohimoa ja vahvaa sitoutumista. Tekemisen palo vie meitä eteenpäin.

Avoimuus

Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. Olemme aina uteliaita ja avoimia uusille ideoille.

Monimuotoisuus

Vahvuutenamme on olla moniääninen. Yhdessä olemme enemmän.

Scroll to Top