Yhtiökokous 2022

Solwers Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

Solwers Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.4.2022 alkaen kello 12.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kappelikuja 6b, 02200 Espoo. Kokoukseen voi osallistua ja osakkeenomistajan oikeuksia käyttää vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä kysymyksiä ja mahdollisia vastaehdotuksia ennakkoon annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C sekä yhtiön verkkosivuilta. Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä. Osakkeenomistajien ei ole mahdollista seurata yhtiökokousta etäyhteydellä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 27.4.2021 hyväksymän ja 8.5.2021 voimaan astuneen väliaikaisesta poikkeamisesta muun muassa osakeyhtiölaista annetun lain (375/2021) nojalla. Koronatartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi ja osakkeenomistajien ja yhtiön toimihenkilöiden suojelemiseksi yhtiön hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen noudattaen väliaikaislain mukaista poikkeusmenettelyä.

Tärkeät päivämäärät

Päivämäärä ja aika Tapahtuma
29.3.2022 Kokouskutsu julkaistaan
29.3.2022 Tilinpäätös saatavilla yhtiön verkkosivuilla
4.4.2022 kello 12.00 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
5.4.2022 kello 10.00 Äänestysohjeet sisältävä valtakirjamalli ja äänestykseen otettavat vastaehdotukset julkaistaan tällä verkkosivulla
5.4. – 14.4.2022 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys
7.4.2022 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
11.4.2022 kello 10.00 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
12.4.2022 kello 18.00 Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin ja muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset julkaistaan
14.4.2022 kello 10.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
21.4.2022 kello 12.00 Yhtiökokous
25.4.2022 Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä
2.5.2022 Ehdotettu osingon maksupäivä
5.5.2022 Kokouksen pöytäkirja saatavilla viimeistään

Kokouskutsu 29.3.2022

Tilinpäätös 29.3.2022

Äänestysohjeet ja valtakirjamalli

Ennakkoäänestyslomake

Äänestykseen otettavien vastaehdotusten julkaiseminen

Yhtään vastaehdotusta ei tehty määräaikaan mennessä.

Kysymysten, vastausten ja muiden vastaehdotusten kuin äänestykseen otettujen julkistus

Yhtään kysymystä ei saapunut määräaikaan mennessä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Scroll to Top