Vastuullisuus on luontainen osa liiketoimintaamme.

Olemme sitoutuneet osaltamme edistämään liiketoimintaamme lähellä olevia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä yhteiskunnan siirtymistä kohti hiilineutraaliutta. Yhtiömme on ollut mukana YK:n Global Compact aloitteessa vuodesta 2021.

Solwers etsii aktiivisesti uusia yhtiöitä, ja sijoituspäätöksiä tehtäessä huomioidaan taloudellisten näkökohtien lisäksi vastuullisuuteen, kuten ympäristöosaamiseen, kiertotalouteen ja energia-alaan liittyvä erikoisosaaminen. Ne tukevat pitkän aikavälin menestystä sekä Solwersin visiota olla asiakkailleen ensisijainen kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa. Tytäryhtiöiden menestystä tuetaan mm. liiketaloudellisessa osaamisessa, innovoinnissa, osaamisen kehittämisessä ja myös rahoituksessa.  

Solwersin kädenjälki näkyy vahvana asiakastyössä. Puhdas siirtymä sekä lisääntyvä sääntely luonnon monimuotoisuuteen liittyen avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tarjoamamme asiantuntijapalvelut sisältävät kestäviä ratkaisuja vähäpäästöiseen rakentamiseen, kiertotalouteen, luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Ympäristöosaamista hyödynnetään kaavoitus-, infra- ja rakennushankkeiden eri vaiheissa esimerkiksi suunnittelemalla luonnonmukaisia viherympäristöjä, kierrättämällä rakennusmateriaaleja ja optimoimalla rakennuksen elinkaaren energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia.

Useassa Solwers-yhtiössä on käytössä ympäristöohjelma. Vastuullisuustyömme on matka, jota kehitämme jatkuvasti. Tuoreimpia tytäryrityksillemme myönnettyjä arvostettuja laatu- ja ympäristösertifikaatteja ovat esimerkiksi EcoVadis, Ekokompassi sekä ISO 9001 ja 14001 sertifioinnit. 

Huomioiden konsultointiliiketoiminnan luonteen, yhtiöiden omaa hiilijalanjälkeä voidaan pitää pienenä. Vuonna 2023 konsernissa perustettiin  sisäinen, organisaatiorajat ylittävä ESG-työryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti, jakaen aktiivisesti Yhtiön sisällä parhaita käytänteitä, innovoiden ja tunnistaen liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti liittyen päästölaskentaan, materiaalien käyttöön ja ympäristöpalveluihin asiakastyössä.

Henkilöstön hyvinvointi ja viihtyvyys ovat Solwersissa avainasioita. Tukeaksemme jatkuvaa kehitystä ja edistääksemme positiivista työntekijäkokemusta konserni järjestää säännöllisesti monipuolisia koulutuksia. Raportointivuoden aikana järjestettiin konsernin puolesta yhteinen esihenkilökoulutus.

Vuonna 2023 työtyytyväisyyskysely toteutettiin koko konsernissa. Työntekijöiden nettosuositteluindeksi (eNPS*) oli +33, joka luokitellaan todella hyväksi. Tunnistamme työtyytyväisyyden vaikutuksen suorituskykyymme ja pyrimme parantamaan sitä entisestään. Konseptimme tytäryhtiöiden kevyestä integroinnista mahdollistaa itsenäisyyden tunteen ja ketteryyden ollen samalla osa suurempaa monialaista osaajaryhmää. Esimerkkinä työsuhde-edut, jotka vaihtelevat Solwers-yhtiöiden välillä sen mukaan mikä on kullekin yritykselle merkityksellisintä.

Hyvänä yrityskansalaisena olemme sitoutuneita myös osaltamme edistämään ympäröivän yhteiskunnan hyvinvointia. Teemme vuosittain rahalahjoituksen vuosittain valittavalle hyväntekeväisyyskohteelle. Vuonna 2023 Suomen kohteiksi valikoituivat vähävaraisille perheille suunnattu Hyvä Mieli –keräys ja Ruotsissa lasten syöpärahasto Barncancerfonden. 

*Employee Net Promoter Score (eNPS), eli työntekijöiden nettosuositteluindeksi, kertoo kuinka halukkaita työntekijät ovat suosittelemaan yritystä työpaikkana ystävilleen tai kollegoilleen. eNPS antaa arvon -100 ja 100 väliltä, ja tulos 0= tyydyttävä, 1-30= hyvä, <30 erinomainen 

Solwers toimii avoimesti ja läpinäkyvästi hyvää hallintotapaa noudattaen sekä työyhteisön monimuotoisuutta edistäen. Listed Company Boards -hallitustutkimus Suomessa on antanut Solwersille tunnustusta sukupuolten välisen monimuotoisuuden eturintamassa olemisesta, sillä 60 % Solwersin hallituksen jäsenistä on naisia, kun taas pörssiyhtiöissä naisten osuus on keskimäärin 30,4 %.

Yhtiöillämme on yhteiset Code of Conduct -periaatteet sekä whistleblowing-ilmoituskanava Suomessa ja Ruotsissa. Whistleblowing-kanavan saavutettavuutta on parannettu ja se on julkaistu myös Yhtiön verkkosivuilla (rullaa alas). Omistamillemme yhtiöille haluamme olla kehittymisen mahdollistava tukija sekä pitkäjänteinen ja sitoutunut omistaja ja kumppani, joka tukee henkilöstön kehittymismahdollisuuksia. Solwersin hallituksen jäsenten erityinen asiantuntemus tukee edelläkävijyyttä digitalisaation ja kiertotalouden alalla samalla varmistaen taloudellisen hyödyn tuottamisen Yhtiön osakkeenomistajille.

Vuoden 2023 aikana Solwers aloitti valmistautumisen EU:n yritysvastuuraportointidirektiivin (CSRD) haltuunottoon. Solwers Oyj raportoi ESRS:n mukaiset kestävyystiedot osana taloudellista raportointia vuodesta 2024 alkaen.

Uutisia

Hyvä Joulu

Hyvä joulumieli 2023

Hyvä Joulumieli -kampanjan myötä toivotamme kaikille asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme, kollegoillemme hyvää joulumieltä ja onnea vuodelle 2024!

Whistleblowing-ilmoituskanava

Solwers haluaa toimia vastuullisesti ja avoimesti. Haluamme varmistaa, että eettistä toimintaohjettamme noudatetaan ja saamme tiedon mahdollisista huolenaiheista ja rikkomuksista. On tärkeää, että mahdollisista huolenaiheista ja rikkomuksista ilmoitetaan.

Epäillyissä tapauksissa rohkaisemme sinua ottamaan meihin yhteyttä. Solwers-yhtiöissä ensisijaisena kontaktihenkilönä on oma esihenkilösi, asiakkaana tai muun sidosryhmän edustajana ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Solwers-yhtiöissä. Jos sinusta tuntuu, ettet voi kertoa tietojasi avoimesti, voit myös kertoa huolestasi nimettömänä tämän yhteydenotto- ja ilmoituskanavan avulla: WhistleB, Whistleblowing Centre.

Nimettömyyden varmistamiseksi ilmoituskanavaa hoitaa ulkopuolinen kumppani, WhistleB. Ilmoitusmenettely on salattu ja salasanalla suojattu. Saat kanavassa tarkat ohjeet ilmoituksen tekemiselle.

Whistleblowing-ilmoituskanavastamme vastaa:

Nina Nikander

Nina Nikander
Henkilöstöjohtaja, Solwers Finland
nina.nikander@solwers.fi
+358 50 363 8314

Scroll to Top