Yhtiökokous 2023

Solwers Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

Solwers Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 21.4.2023 klo 10.00 Meeting Park Oasiksessa, Itämerenkatu 14, 00180 Helsinki (sisäänkäynti Selkämerenkuja 1). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 09:30. Kokousta ei voi seurata etäyhteydellä.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 4 momentin mukaisesti tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty yhtiökokouskutsun osassa C.

Tärkeät päivämäärät

Päivämäärä ja aikaTapahtuma
31.3.2023Kokouskutsu julkaistaan
31.3.2023Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuosikatsaus saatavilla yhtiön verkkosivuilla
3.4.2023 kello 18.00Äänestysohjeet sisältävä valtakirjamalli ja ennakkoäänestyslomake julkaistaan tällä verkkosivulla
3.4. – 14.4.2023Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys
11.4.2023Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
14.4.2023 kello 10.00Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
21.4.2023 kello 10.00Yhtiökokous
25.4.2023Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä
5.5.2023Ehdotettu osingon maksupäivä
5.5.2023Kokouksen pöytäkirja saatavilla viimeistään

Kokouskutsu

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Vuosikatsaus 2022

Äänestysohjeet ja valtakirjamalli 3.4.2023 klo 18.00

Ennakkoäänestyslomake 3.4.2023 klo 18.00

Yhtiökokouksen pöytäkirja 5.5.2023

Scroll to Top