Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet

Solwers är fast beslutna att främja FN:s mål för en hållbar utveckling nära vår verksamhet och i vårt samhälles övergång till koldioxidneutralitet. Vårt företag har varit en del av FN:s Global Compact-initiativ sedan 2021.

Tillsammans med våra kunder och partner är vårt mål att skapa trygga och hållbara städer, bostadsområden och infrastruktur som tar hänsyn till miljöaspekterna och potentialen i den cirkulära ekonomin.

Solwers’ handavtryck kan tydligt ses i kundarbetet. Den gröna omställningen och ökande regleringar gällande biologisk mångfald öppnar nya affärsmöjligheter för Solwers företag. De experttjänster som erbjuds inkluderar hållbara lösningar för lågutsläppskonstruktion, cirkulär ekonomi, stärkande av biologisk mångfald och anpassning till klimatförändringar. Miljöexpertis används i olika faser av planering, infrastruktur- och byggprojekt, till exempel genom att planera organiska gröna miljöer, återvinna byggmaterial, optimera energiförbrukningen och miljöeffekterna under byggnadens livscykel.

Flera av Solwers företag har ett miljöprogram på plats, och våra dotterbolag arbetar kontinuerligt för att bli mer hållbara. På senare tid har våra företag tilldelats kvalitets- och miljöcertifikat som EcoVadis, Ekokompassi samt ISO 9001 och 14001-certifieringar.

Personnels välbefinnande är avgörande på Solwers. För att stödja kontinuerlig utveckling och främja en positiv arbetsupplevelse, organiserar gruppen regelbundet mångsidiga utbildningar. Under rapporteringsåret organiserade gruppen en handledarutbildning för dotterbolagen.

Under 2023 genomfördes en undersökning om jobbtillfredsställelse i hela gruppen. Medarbetarnas nettorekommendationsindex (eNPS) var +33, vilket klassificeras som mycket bra*. Vi erkänner betydelsen av jobbtillfredsställelse för vår prestation och strävar efter att förbättra den ännu mer. Vår koncept med lätt integration av dotterbolag möjliggör en känsla av självständighet och smidighet samtidigt som man är en del av ett större tvärvetenskapligt team av experter. Som exempel varierar förmånerna för anställda mellan Solwers företag, beroende på vad som anses mest meningsfullt på varje företag.

Vi är också engagerade i att vara en god samhällsmedborgare och främja välbefinnandet i omgivande samhälle. Vi gör en årlig penningdonation till en vald välgörenhetsorganisation. År 2023 valdes Hyvä Mieli-fondinsamlingen för låginkomstfamiljer i Finland och Barncancerfonden i Sverige som välgörenhetsorganisationer.

* Employee Net Promoter Score (eNPS), dvs. arbetstagarnas nettorekommendationsindex, visar hur villiga de anställda är att rekommendera ett företag som arbetsplats för sina vänner eller kollegor. eNPS ger ett värde mellan -100 och 100, där 0=bra, +20 riktigt bra, +50 utmärk 

 

Solwers agerar öppet och transparent, följer god styrelseledning och främjar mångfalden inom arbetsgemenskapen. En studie av börsnoterade bolags styrelser i Finland har gett Solwers erkännande för att vara i framkant när det gäller könsdiversitet, eftersom 60% av Solwers styrelsemedlemmar är kvinnor, medan andelen kvinnor i börsnoterade bolag i genomsnitt är 30,4%.

Våra företag har gemensamma principer för uppförandekod och en kanal för rapportering av visselblåsning i Finland och Sverige. Tillgängligheten för visselblåsningskanalen har förbättrats och den har även publicerats på företagets webbplats (scrolla ned).

För våra dotterbolag strävar vi efter att vara en främjare och möjliggörare. Vi är en långsiktig och engagerad ägare och partner som stöder personalens utvecklingsmöjligheter. Solwers styrelsemedlemmars särskilda kompetens stöder våra företag inom digitalisering och cirkulär ekonomi, samtidigt som de säkerställer ekonomiska fördelar för företagets aktieägare.

Solwers Plc började förbereda sig för införandet av EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) år 2023. Företaget rapporterar ESRS-kompatibla hållbarhetsdata som en del av finansiell rapportering från och med 2024.

Nyheter

Whistleblow aviseringskanal

Solwers vill agera ansvarsfullt och öppet. Vi vill försäkra oss om att vår uppförandekod följs och att vi får information om eventuella problem och överträdelser. Det är viktigt att potentiella problem och överträdelser rapporteras.

I tveksamma fall uppmanar vi dig att kontakta oss. I Solwers företag är den primära kontaktpersonen din egen handledare, som kund eller representant för en annan intressentgrupp kontakta din kontaktperson i Solwers företag. Om du känner att du inte kan dela din information öppet kan du också dela dina bekymmer anonymt genom att använda den här kontakt- och rapporteringskanalen: WhistleB, Whistleblowing Centre.

För att säkerställa anonymiteten hanteras aviseringskanalen av en extern partner, WhistleB. Aviseringsproceduren är krypterad och lösenordsskyddad. Du kommer att få detaljerade instruktioner om hur du gör en avisering i kanalen.

Ansvarig för vår Whistleblow aviseringskanal:

Nikander Nina_henkilöstöjohtaja

Nina Nikander
HR-direktör, Solwers Finland
nina.nikander@solwers.fi
+358 50 363 8314

Rulla till toppen