Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet

Miljöansvar

Vi är fast beslutna att främja FN:s mål för en hållbar utveckling nära vår verksamhet och i vårt samhälles övergång till koldioxidneutralitet. Vårt företag har anslutit sig till FN:s Global Compact.

Tillsammans med våra kunder och partner är vårt mål att skapa trygga och hållbara städer, bostadsområden och infrastruktur som tar hänsyn till miljöaspekterna och potentialen i den cirkulära ekonomin.

Vårt mål är också att främja energieffektiva och utsläppssnåla innovationer inom byggsektorn och att främja ansvarsfull användning av material. Ett exempel på byggande med energieffektiva innovationer är vårt blockkoncept för cirkulär ekonomi.

Som en del av miljömålen har Solwers också utvecklat en digital EAGG-fjärrstyrningsplattform för att övervaka miljöpåverkan från projekt praktiskt taget i realtid, vibrationer orsakade av utgrävning av platsen, damm värden, bullervärden, förändringar i grundvattennivån, arbetsförlopp och transportvägar för material och massor.

Socialt ansvar

Solwers investerar i sina anställdas välbefinnande, förebygger diskriminering och främjar jämställdhet i sina arbetsgemenskaper.

Vi vill även ta ett socialt ansvar internationellt. Vi samarbetar med Kyrkans Utlandshjälp och använder donationer för att stödja barns och ungdomars skolgång i utvecklingsländer.

Styrelseskick

Solwers verkar öppet och transparent i enlighet med god samhällsstyrning och främjar arbetsgemenskapens mångfald. Våra företag delar principerna i uppförandekoden.

För de företag vi äger vill vi vara en främjare av utveckling och en långsiktig och engagerad ägare och partner som stödjer våra medarbetares utvecklingsmöjligheter.

We are

Rulla till toppen