Solwers Oyj:n toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikatsaus 2023 julkaistu

Solwers Oyj, Yhtiötiedote, 28.3.2024 klo 16.00

Solwers Oyj:n hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Lisäksi on julkaistu digitaalinen vuosikatsaus suomeksi ja englanniksi.  

Tilinpäätökseen on tehty muutoksia 11.3.2024 julkaistuun tilintarkastamattomaan tilinpäätöstiedotteeseen verrattuna koskien laajan tuloslaskelman eriä, taseen oman pääoman erien ryhmittelyä, taseen lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen ryhmittelyä, oman pääoman muutoslaskennan laajan tuloslaskelman eriä sekä oman pääoman muutoslaskelman kohtaa: muut erät. Muutokset eivät ole olennaisia. 

Materiaalit ovat tämän tiedotteen liitteenä ja luettavissa Solwersin verkkosivuilta osoitteessa https://solwers.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/ ja englanninkielinen osoitteessa: https://solwers.com/for-investors/reports-and-presentations/.

Solwers Oyj 
Hallitus 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet  
www.solwers.com/fi

Scroll to Top