Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (CEB-Invest Oy)

Solwers Oyj, Yhtiötiedote 13.6.2024 klo 15.50

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (CEB-Invest Oy)

Solwers Oyj on 13.6.2024 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan CEB-Invest Oy:n omistus- ja ääniosuus Solwers Oyj:ssä on ennen 19.4.2024 ylittänyt 10 prosentin liputusrajan.

Tämän takautuvasti tehtävän liputusilmoituksen peruste on 12.4.2024 hyväksytty arvopaperimarkkinalain muutos, jolla liputusvelvollisuus laajentui koskemaan Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattuja yhtiöitä.

CEB-Invest Oy:n omistusosuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan
saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
10,80 % 10,80 % 10 004 405 
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan ylittämisen jälkeen: 

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML  9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja  9:7)
FI4000452545 1 080 323  10,80 %
YHTEENSÄ 1 080 323 10,80 %
Scroll to Top