Solwers Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

Yhtiötiedote, 23.6.2021 klo 16.00

Seuraavassa taulukossa on esitetty Solwers Oyj:n ("Yhtiö") kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistuksineen listautumisannin päättymisen jälkeen perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistajien omistustiedot esitetään osakasluettelon 21.6.2021 tietojen perusteella. Yhtiöllä on liikkeeseen laskettuja osakkeita kaiken kaikkiaan 8.487.155 kappaletta.

Nimi Määrä kpl Määrä %
FINNMAP ENGINEERING OY 3.433.580   40,46
CEB INVEST OY    717.690     8,46
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA    381.922     4,50
NYSTRÖM STEFAN    311.688     3,67
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TAALERITEHDAS MIKRO MARKKA OSAKE    281.481     3,32
JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY    281.481     3,32
SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT    281.481     3,32
SEBBAS LEIF    266.540     3,14
MESKANEN MATIAS      88.900     1,05
WIP HAKKAPELIITAT SIJOITUSRAHASTO      87.750     1,03
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 6.132.513   72,25
Muut osakkeet 1.651.373   19,46
Hallintarekisteröidyt osakkeet    703.269     8,29
Yhteensä 8.487.155 100,00 %

SOLWERS OYJ

Solwers lyhyesti

Solwers on kasvuhakuinen, yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä suunnittelevien asiantuntijayritysten muodostama konserni. Solwers hyödyntää aktiivisesti toimialan konsolidaatiokehitystä ja sen liiketoimintamalli on ainutlaatuinen: ostetut yhtiöt jatkavat toimintaansa omalla identiteetillään ja itsenäisesti sekä hyödyntävät konserniyhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia. Solwers toimii kasvualustana omistamilleen yhtiöille, tukee niiden kasvua ja haastaa rakennetun ympäristön konsultointialan perinteisiä käytäntöjä sekä yhdistää omistamiensa yhtiöiden tehokkuuden, yrittäjyyskulttuurin ja joustavuuden suuremman ryhmän resursseihin ja visioon.

Solwers tarjoaa monipuolisia suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita 19 operatiivisen yhtiönsä kautta työllistäen yli 400 alansa arvostettua ammattilaista. Yhtiöt ovat erikoistuneet arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, ympäristövaikutusten valvonnan, projektinjohtamisen ja -valvonnan, kiertotalouden ja digitaalisten ratkaisujen tarjoamiseen. Monella Solwers-yhtiöllä on takanaan pitkä historia, ja ne ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman asiakkaidensa keskuudessa.

Yhtiöiden asiakaskunta on laaja ja koostuu sekä julkisista organisaatioista että yksityisistä rakennuttajista, kuten rakennus- ja kiinteistöyhtiöistä Suomessa ja Ruotsissa.

Solwersin liiketoiminta on ollut kannattavaa yhtiön perustamisesta, vuodesta 2017 lähtien. Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 32,6 miljoonaa euroa (pro forma -liikevaihto [1] 42,3 miljoonaa euroa) ja EBITA 4,4 miljoonaa euroa (pro forma -EBITA 5,4 miljoonaa euroa).

[1] Pro forma -tiedot on laskettu siten, että kaikki tilikauden aikana hankitut yritykset olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden alusta.


 
Scroll to Top