Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (FME Consulting Oy)

Solwers Oyj, Yhtiötiedote 14.6.2024 klo 12:00

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (FME Consulting Oy)

Solwers Oyj on 14.6.2024 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan FME Consulting Oy:n omistus- ja ääniosuus Solwers Oyj:ssä on ennen 19.4.2024 ylittänyt 30 prosentin liputusrajan.

Tämän takautuvasti tehtävän liputusilmoituksen peruste on 12.4.2024 hyväksytty arvopaperimarkkinalain muutos, jolla liputusvelvollisuus laajentui koskemaan Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattuja yhtiöitä.

FME Consulting Oy:n omistusosuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan
saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
33,66 % 33,66 % 10 004 405
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

 
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan ylittämisen jälkeen:

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML  9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja  9:7)
FI4000452545 3 367 761 33,66 %
YHTEENSÄ 3 367 761 33,66 %
Scroll to Top