Tehokkuutta arkkitehtuurikilpailuprosessiin

Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtuurin opiskelijat viettivät kevään Solwers-yhtiö Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:ssä innovaatioprojektin parissa. Tavoitteena oli luoda selkeät ja toimivat ohjeet arkkitehtuurikilpailuprosessiin.

Innovatio

Kuva: “Nextille levelille” on vuonna 2022 Keran muotoilukilpailuun tehty ehdotus, jossa oli mukana useita Solwers-yhtiöitä: Arkkitehdit Davidsson Tarkela, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen, Enerwex, Pontek ja Arkkitehtitoimisto Sabelström.

Innovaatioprojekti: Toimiston ohjeet arkkitehtuurikilpailujen laatimiseksi

Teksti: Astrea Hämäläinen ja Meri Lampila

Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtuurin opiskelijat Astrea Hämäläinen ja Meri Lampila ovat suorittaneet kevätlukukaudella innovaatioprojektin, jonka tavoitteena oli luoda selkeät ja toimivat ohjeet arkkitehtuurikilpailujen laatimiseksi. Projektissa työpari perehtyi syvällisesti arkkitehtuurikilpailuihin sekä luovan prosessin hallintaan.

Innovaatioprojektin tarkoituksena on tarjota opiskelijoille käytännön kehitystehtäviä, jotka vahvistavat heidän ongelmanratkaisu- ja projektinhallintataitojaan. Kurssi sisältää viikoittaista työskentelyä toimiston tiloissa, säännöllisiä kokouksia ja dokumenttien laatimista. Tavoitteena on antaa opiskelijoille aitoja kokemuksia ja mahdollisuuksia soveltaa oppimaansa käytännössä.

Innovaatioprojektin taustalla oli yhteistyö Arkkitehdit Davidsson Tarkela -toimiston kanssa, jonka tavoitteena oli kehittää kilpailuprosessejaan entistä tehokkaammiksi ja selkeämmiksi. Ohjaavana opettajana projektissa toimi lehtori Jorma Lehtinen ja projektin vastuuhenkilönä toimi toimiston toimitusjohtaja Niklas Mahlberg.

Projektin aikana opiskelijat tutustuivat laajasti erilaisiin arkkitehtuurikilpailuihin, niiden arviointikriteereihin ja toteutussuunnitelmiin. Lisäksi he syventyivät luovan prosessinhallinnan periaatteisiin ja kilpailujen analysointiin. Projektin lopputuloksena syntyi kattava ohjeistus, joka koostuu kilpailuprosessin vaiheistuksesta, suunnitteluryhmän sekä toimiston jäseniä osallistavia osioista sekä analyysimallista.
Projektin aikana opiskelijat saivat arvokasta kokemusta työskentelystä asiakasprojektissa ja pääsivät soveltamaan oppimaansa teoriaa käytäntöön. Innovatiivinen ohjeistus tarjoaa Arkkitehdit Davidsson Tarkelalle arvokkaan työkalun kilpailuprosessin tehostamiseen ja parantamiseen.

Kaiken kaikkiaan innovaatioprojekti tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden syventyä arkkitehtuurin ammattikäytäntöihin, kehittää ongelmanratkaisu- ja projektinhallintataitojaan sekä luoda merkityksellistä yhteistyötä työelämän kanssa.

Scroll to Top