Christmas Donation

Yengan koulussa opiskelee noin 1400 oppilasta, joista valtaosa on Etelä-Sudanin pakolaisia. Koulussa opiskelee myös vähävaraisten ugandalaisperheiden lapsia. Koululaiset ovat iältään 5-16 vuotiaita. Koulutuksella on tärkeä lapsia suojeleva ja hyvinvointia edistävä merkitys. Koulu tarjoaa lapsille ja perheille rutiineja ja tunteen normaalista arjesta. Kun lapsi on joutunut kokemaan traumaattisia asioita, kuten sotaa ja väkivaltaa, on koulussa mahdollisuus keskittyä johonkin muuhun. On tärkeää, että kriisinkin keskellä lapset pääsevät kouluun ja arki voi jatkua.

KUA kouluttaa Yengan koulussa opettajia ja järjestää opetuksen lisäksi lapsille erilaisia aktiviteetteja. Koulussa toimii mm. lasten parlamentti, väittelykerho ja erilaisia liikuntaryhmiä.

Tärkeä osa KUA: n työtä on järjestää pyskososiaalista tukea sitä tarvitseville lapsille. KUA tarjoaakin erityistä opettajankoulutusta, jossa kehitetään opettajien valmiuksia tuen antamiseen.

Opettajia koulutetaan myös lasten oikeuksiin ja oppimisen arviointiin liittyvissä asioissa.

Scroll to Top