Solwers Oyj tilinpäätöstiedote (2017)

Tilikauden 2017 avainluvut:
  • Liikevaihto 16,1 MEUR
  • Tulos 0,64 MEUR
  • Osakekohtainen tulos 4,96 EUR
  • Omavaraisuusaste 41 %
  • Taseen loppusumma 15,9 MEUR
 • Henkilöstö keskimäärin 134
Hallituksen puheenjohtaja Leif Sebbas:
Solwers -konsernin ensimmäinen tilikausi on ollut strategian toteutumisen kannalta onnistunut, ja uskomme samanlaisen kehityksen jatkuvan kuluvan tilikauden aikana. Liikevaihdon odotetaan kasvavan positiivisen markkinatilanteen ja hyvän tilauskannan johdosta.
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2017 voimassa olevia IAS- ja IFRS -tulkintoja. Kyseessä on Solwers Oyj:n ensimmäinen konsernitilinpäätös.
Lisätietoja:
Leif Sebbas, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 500447744
Minni Lempinen, talouspäällikkö, puh. +358 407693483
Solwers Oyj on tekniseen suunnitteluun ja konsultointiin erikoistunut yritys. Tarjoamme asiakkaillemme alan huippuosaamista. Solwers koostuu kahdeksasta yhtiöstä, ja tavoitteenamme on tarjota erityisosaamista kaikille rakennusalan osa-alueille.
Scroll to Top