Om Solwers

Vi sammankopplar företag med spetskompetens inom konsultbranschen, stödjer deras tillväxt och utmanar normerna gällande den byggda miljön.

We are

Solwers är en tillväxtorienterad koncern av expertföretag som planerar smarta och hållbara livsmiljöer. Solwers fungerar som en tillväxtplattform för de företag som de äger, stödjer deras tillväxt och utmanar traditionella metoder för konsultation inom den byggda miljön. Solwers kombinerar företagens effektivitet, företagarkultur och flexibilitet med resurserna och visionen inom en större grupp.

Solwers mission är att skapa  smarta lösningar för våra livsmiljöer. Solwers strävar efter att utveckla och skapa de bästa lösningarna för sina kunder genom att lära sig om och respektera olika åsikter, metoder och expertis samt att respektera dem. Solwers vision är att vara den främsta partnern för sina kunder vad gäller kreativ och hållbar planering av livsmiljöer. Vårt mångsidiga koncernkunnande möjliggör innovativa och omfattande lösningar för våra kunder.

Solwers strategi bygger på företagsförvärv och organisk tillväxt, koncernens attraktionskraft som en bra arbetsgivare för yrkesverksamma inom olika områden och den kontinuerliga kompetensutvecklingen.

Solwers värdesätter bolagens olika företagskulturer som får anställda att trivas i arbetet, främja innovation och kreativitet och låter personalen lära sig och utveckla sina färdigheter i små arbetsgemenskaper tillsammans med experter inom sitt område. Den underliggande koncernstrukturen ger också en väg till karriärutveckling.

Läs mer i vår senaste årsrapport 2022: Solwers-Arsrapport-2022.pdf

Nyckeltal 2022

600

Medarbetare i genomsnitt

2

Länder

24

Operativa företag

62,8

Omsättning MEUR

11,3 %

EBITA margin

Vår strategi

Solwers strategi bygger på förvärv och organisk tillväxt, koncernens attraktivitet som en bra arbetsgivare för yrkesverksamma inom olika områden och kontinuerlig kompetensutveckling.

Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet

Miljöansvar

Vi är fast beslutna att främja FN:s mål för en hållbar utveckling nära vår verksamhet och i vårt samhälles övergång till koldioxidneutralitet. Vårt företag har anslutit sig till FN:s Global Compact.

Tillsammans med våra kunder och partner är vårt mål att skapa trygga och hållbara städer, bostadsområden och infrastruktur som tar hänsyn till miljöaspekterna och potentialen i den cirkulära ekonomin.

Vår vision

Er uppskattade partner för smart
hållbar design och teknik

Vår mission

Vi skapar smartare samhällen. Genom att utmana normen kommer vi längre

Vårt arbete styrs av
gemensamma värderingar:

Passion

Kontinuerlig utveckling kräver passion och starkt engagemang. Passion driver oss framåt.  

Öppenhet

Vi är öppna och transparenta. Alltid nyfikna
och öppna för nya idéer.

Mångfald

Vi vågar vara annorlunda, som företag och individer. Tillsammans är vi mer.

Rulla till toppen