Liiketoimintakatsaus, 1.1.-31.3.2024

Solwers Oyj, Yhtiötiedote, 31.5.2024 klo 8.00

Liikevaihdon kasvua vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Avainluvut

Solwers konserni
 Tuhat EUR
Q1/2024 Q1/2023
Liikevaihto 19 221 16 210
Liikevaihdon kasvu-% 18,6 % 4,3 %
EBITDA 1 785 2 171
EBITDA-% 9,3 % 13,4 %
EBITA 1 531 1 937
EBITA-% 8,0 % 12,0 %
EBIT 906 1 418
EBIT-% 4,7 % 8,7 %
Henkilöstö, keskiarvo 704 589
Henkilöstö, Q1 lopussa 698 595
Omavaraisuusaste, % 44,8 % 47,5 %

Q1 Merkittäviä tapahtumia:

 • Yrityskaupat
  • 9.1.2024 – WiseGate AB: WiseGate Consulting AB ja DEMAB AB
  • 23.1.2024 – Kari & Pantsar Oy, vähemmistöosakkuus 33,3 %
  • 29.1.2024 – Relitor Engineering AB
  • 28.3.2024 – Finexplo Oy, osaksi Kalliotekniikka Consulting Engineering Oy:tä
 • Yhtiö lunasti vähemmistöosuuden DREEM AB:ssa
 • Arkman Arkkitehtuuri Oy sulautui osaksi Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:tä
 • CSRD-raportointiin valmistautuminen on aloitettu kaksoisolennaisuusanalyyseillä

Tapahtumia Q1 jälkeen: 

 • Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä avainhenkilöille
 • Selvitystyö käynnissä mahdollisuudesta siirtyä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle
 • Yhtiökokous pidettiin Helsingissä 25.4.2024

Vuoden 2024 näkymät

Solwersin näkymät vuodelle 2024 pysyvät ennallaan ja 11.3.2024 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisina.

Solwersin liiketoimintaa tukevat kaupungistumisen megatrendi, Euroopan vihreä siirtymä, luonnon monimuotoisuuteen liittyvän sääntelyn kiristyminen, energiatuotannon omavaraisuus ja varsinkin Ruotsissa puolustusvälineteollisuuden lisääntynet tilaukset, jotka luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös Solwersille.

Kuluvana vuonna 2024 yritysostot tulevat jatkumaan ja tukevat olemassa olevaa toimintaamme. Fokusoimme alueille, joilla on runsaasti uutta tuotantoa, keskiössä erityisesti energiaan, sähkönsiirtoon ja automaatioon liittyvät toiminnot.

Solwersilla on hyvä tilauskanta julkisen sektorin ja infrastruktuurihankkeissa sekä pitkiä toimeksiantoja myös sairaala- ja koulusuunnitteluhankkeissa. Yhtiöllä on laaja asiakaskunta ja monipuolinen palveluvalikoima – noin 70 prosenttia projekteista ovat alle 10 000 euron projekteja. Liiketoimintariskiä hallitaan toimimalla paikallisesti usealla paikkakunnalla vähintään kahdessa maassa.

Solwersin liiketoimintaympäristön odotetaan paranevan vuoden 2024 loppua kohden markkinoiden yleisen piristymisen myötä.

Toimitusjohtaja Stefan Nyström:

Alkuvuosi on tyypillisesti toiminnassamme hiljaisempaa aikaa, eikä vuosi 2024 ollut poikkeus. Laskutusaste ja uusien projektien määrä olivat alhaiset, joskin selvää piristymistä oli havaittavissa jo maaliskuun aikana. 

Alkuvuoden yrityskaupat nostivat liikevaihdon uudelle tasolle. WiseGate AB:n ja Relitor Engineering AB:n yritysostojen myötä saimme konserniin tervetullutta vahvistusta teollisuuspuolen konsultointiin Ruotsissa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää synergiaetuja muiden Solwers-yhtiöiden – Licabin, North 68 Consultingin ja ELE Engineeringin – kanssa. Nämä Solwersin teollisuusuunnittelua tarjoavat tytäryhtiöt ovat jo aloittaneet tiiviin yhteydenpidon ja asiakaskontaktoinnin. Yrityshankintojen myötä myös Solwers-yhtiöiden henkilöstömäärä ylitti hetkellisesti 700 osaajan rajapyykin.   

Kannattavuus sen sijaan näyttäytyy matalana suhteessa edellisvuoden vertailujaksoon. Tähän vaikutti projektien siirtyminen suuremmissa konserniyhtiöissä ja osaksi pääsiäisen osuminen maaliskuulle, mikä vähensi työpäivien määrää suhteessa vertailujaksoon. Työpäivien määrällä on merkittävä vaikutus, sillä tuottomme pohjautuvat suurelta osin tuntiperusteiseen laskutukseen. Käynnissä on toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Olemme jatkaneet kapasiteetin sopeuttamista silloin kun se on ollut perusteltua: lomautuksia ja henkilöstövähennyksiä on tehty muutamissa tytäryhtiöissä.

Markkinatunnelmat ovat odottavaiset. Toiminta vähintään kahdessa maassa on osa riskienhallintaamme ja voidaan todeta, että liiketoimintaympäristö on tällä hetkellä astetta suotuisampi Ruotsissa. Arvioimme Solwersin liiketoimintaympäristön parantuvan vuoden 2024 loppua kohden markkinoiden yleisen piristymisen myötä – johtaen investointiaktiivisuuden lisääntymiseen. Solwers-yhtiöissä on vireillä useita mielenkiintoisia tarjouksia, erityisesti teollisuuspuolen projekteihin sekä Suomessa että Ruotsissa. 

Yrittäjähenkisyys, mukaan lukien pitkäjänteisyys, ketteryys ja paikallisuus, elää vahvasti Solwers-yritysten arjessa. Tämä on vaikuttanut hyvään yleiseen suorituskykyyn haastavassa liiketoimintaympäristössä ja uskon sen kantavan jatkossakin pitkälle. Keskipitkän aikavälin tavoitteemme pysyvät ennallaan. Jatkamme määrätietoisesti, mutta harkiten, yritysostoihin perustuvan strategiamme toteuttamista.

Kuten 12.4.2024 Yhtiötiedotteella kerroimme, konsernissa on aloitettu selvitystyö Solwersin mahdollisuuksista listautua Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Nyt ensimmäistä kertaa julkaistavan liiketoimintakatsauksen myötä haluamme tarjota sijoittajille lisää näkyvyyttä toimintaamme.

__

Tämä liiketoimintakatsaus ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta Yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot liiketoimintakatsauksissa. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA:

UB Corporate Finance Oy, ubcf@unitedbankers.fi

JAKELU:

Scroll to Top