Sisäpiiritieto: Solwers hankkii yritysostolla lisää energiateollisuuden osaamista ja järjestää suunnatun osakeannin

Solwers Oyj, Yhtiötiedote, sisäpiiritieto 09.01.2024 klo 13.00 (UTC +2)        

Solwers Oyj:n tytäryhtiö Solwers Sweden AB on tänään allekirjoittanut sopimuksen Ruotsissa toimivan WiseGate AB:n koko osakekannan ostamiseksi.

Solwers vahvistaa läsnäoloaan Ruotsissa ostamalla WiseGate AB:n, jonka tytäryhtiöitä ovat energia- ja prosessiteollisuuden konsultointiin ja suunnitteluun erikoistunut WiseGate Consulting AB sekä automaatioalan yritys DEMAB AB. Kaupan myötä Solwers laajentaa palveluportfoliotaan ja henkilöresurssejaan strategiansa mukaisesti. Yhtiö raportoidaan osana Solwers-konsernia 01.01.2024 alkaen.

Malmössä vuonna 2014 perustettu WiseGate-yritysryhmä työllistää yhteensä yli 50 kokoaikaista työntekijää ja sillä on toimistot kahdeksalla paikkakunnalla Ruotsissa. Yritysryhmän yhteenlaskettu tilintarkastamaton liikevaihto vuonna 2023 oli arvioilta 90 miljoonaa Ruotsin kruunua, liikevaihdon keskimääräisen vuosikasvun ollessa 18 prosenttia vuodesta 2020. Arvioitu oikaistu liikevoitto vuonna 2023 oli 4,2 miljoonaa kruunua.

WiseGate palvelee erityisesti energian ja teollisuuden toimialoja, kuten sähkövoima, sähkönsiirto, teollisuuden automaatio, putkistot, mekaaninen suunnittelu sekä projektijohto. Asiakaskuntaan kuuluu Ruotsin suurimpia yrityksiä. Yhtiö on osallistunut lukuisin vaativiin projekteihin, kuten Stockholm Exergin hiilidioksidin talteenottoprojektiin sekä Säven E-mobility-testikeskukseen. 

“WiseGaten hankinta on linjassa strategiamme kanssa, jossa painotamme energia-, sähkö- ja ympäristötalouden konsultointia. Energia-alan suuri kysyntä on mahdollistanut WiseGaten nopean kasvun. Yhdessä toisen Solwers-yhtiön, ELE Engineeringin kanssa saavutamme synergiaetuja ja palvelemme laaja-alaisesti toimeksiantajiamme paikallisesti yli 10 kaupungissa Ruotsissa. Noin puolet WiseGaten henkilökunnasta on sijoittanut yritykseen, heillä on vahva motivaatio kehittää toimintaa ja kannattavuutta yhdessä Solwersin kanssa. Odotamme synergiaetujen ja tehostustoimenpiteiden vaikutusten näkyvän tuloskehityksessä jo kuluvan tilikauden aikana. Kehitystyö on aloitettu viime vuoden puolella”, kommentoi Leif Sebbas, Solwers Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

”Suhtaudumme yritysostoon erittäin positiivisesti. Näemme WiseGatelle suuret kehitysmahdollisuudet muiden Solwers-yhtiöiden rinnalla, samalla kun voimme jatkaa toimintaa WiseGate Consultingin ja DEMAB AB:n omilla brändeillä ja kulttuurilla”, toteavat perustajat Michael Augustsson ja Patrik Granström.  

Kiinteä kauppahinta on arviolta 15,6 miljoonaa Ruotsin kruunua, josta 1,5 miljoonaa kruunua maksetaan Solwers Oyj:n uusilla osakkeilla ja loput käteisellä. Myyjät ja ostaja ovat sopineet kiinteän kauppahinnan osapidätyksestä, joka vapautetaan myyjille vuoden 2023 oikaistun liikevoiton vahvistuttua. Lisäksi on sovittu ehdollisesta lisäkauppahinnasta, joka maksetaan WiseGate-yritysryhmän 2024-2026 tuloskehityksen perusteella.

Suunnattu osakeanti

Solwers Oyj järjestää kaupan johdosta suunnatun osakeannin WiseGate AB:n enemmistöomistajille. Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Solwers Oyj:n yhtiökokouksen 21.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella.

Uusien osakkeiden merkintähinta on noin 4,28 euroa osakkeelta, joka on painotettu keskihinta Solwers Oyj:n osakkeiden hinnasta First North Growth Market -markkinapaikalla 30 päivän ajalta ennen yrityskauppaa. Myyjille suunnattavien osakkeiden lukumäärä on 31 267 osaketta. Uusien osakkeiden rekisteröinnin odotetaan tapahtuvan tammikuun 2024 aikana. Solwers Oyj:n liikkeelle laskemien osakkeiden kokonaismäärä kasvaa 9,915,067 osakkeesta 9,964,334 osakkeeseen. Myyjien arvo-osuustileille tullaan kirjaamaan uusia osakkeita koskeva 12 kk luovutusrajoitus.

Hyväksytty neuvonantaja

UB Securities Oy, ubs@unitedbankers.fi

Scroll to Top