Solwers järjestää suunnatun osakeannin liittyen Ruotsissa toteutettuun yrityskauppaan

Solwers Oyj Yhtiötiedote 29.1.2024 klo 10.45

Solwers Oyj järjestää tänään lehdistötiedotettuun Relitor AB:n yrityskauppaan liittyen suunnatun osakeannin myyjälle. Osa kauppahinnasta on sovittu suoritettavaksi Solwers Oyj:n osakkeilla.

Osakeanti toteutetaan Solwers Oyj:n yhtiökokouksen 21.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti liittyy yhtiön kasvustrategian mukaiseen yritysjärjestelyyn.

Osakkeiden merkintähinta on 4,77 euroa osakkeelta, joka on painotettu keskihinta Solwers Oyj:n noteerauksesta First North Growth Market -markkinapaikalla kuukauden ajalta ennen yrityskauppaa. Myyjälle suunnattavien uusien osakkeiden lukumäärä on 58 071 osaketta. Uusien osakkeiden rekisteröinnin odotetaan tapahtuvan helmikuun 2024 aikana. Solwers Oyj:n liikkeelle laskemien osakkeiden kokonaismäärä kasvaa tämän annin johdosta 9 946 334 osakkeesta 10 004 405 osakkeeseen. Lukuihin on sisällytetty tiedotehetkellä vielä rekisteröimättömät, aiemmin tammikuussa WiseGate AB:n hankintaan liittyvän osakeannin osakkeet.

Myyjien arvo-osuustileille tullaan kirjaamaan uusia osakkeita koskeva 24 kk luovutusrajoitus.

Solwers Oyj
Hallitus

Hyväksytty neuvonantaja: UB Corporate Finance Oy, ubs@unitedbankers.fi

Scroll to Top