Solwers päivittää tiedonantopolitiikkaansa

Solwers Oyj, Yhtiötiedote 18.12.2023 klo 15:05 (UTC+2)

Solwers Oyj on päivittänyt tiedonantopolitiikkaansa, jossa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti yhtiö viestii pääomamarkkinoiden kanssa.

Päivitetyn tiedonantopolitiikan mukaan yhtiö lisää säännöllistä tiedonantoaan julkaisemalla liiketoimintakatsaukset yhtiötiedotteena ennalta ilmoitetun vuotuisen aikataulun mukaisesti. Lisäksi yhtiö julkaisee entiseen tapaan tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä puolivuosikatsaukset. Vuotuinen sijoittajakalenteri julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla: https://solwers.com/fi/sijoittajat/sijoittajakalenteri.

Lisäksi Yhtiö on lisännyt tiedonantopolitiikkaansa maininnan verkkosivujen hyödyntämisestä ajankohtaisten asioiden ja kuulumisten kertomiseksi kaikille sidosryhmille.

Yhtiö on myös tarkentanut johtohenkilön määritelmää johdon liiketoimiin liittyen. Johtohenkilöllä tarkoitetaan Yhtiön hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa, talousjohtajaa, lakiasianjohtajaa ja viestintäjohtajaa. Aiemmin mukaan on luettu myös henkilöstöjohtaja, joka työskentelee Solwers Finland Oy:n henkilöstöjohtajana.  

Solwers Oyj:n hallitus on 14.12.2023 vahvistanut päivitetyn tiedonantopolitiikan, joka astuu voimaan 18.12.2023. Tiedonantopolitiikka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa solwers.fi/sijoittajat/tiedonantopolitiikka.

Solwers Oyj
Hallitus

Hyväksytty neuvonantaja:  

UB Securities Oy, Ville Väisänen, toimitusjohtaja, ville.vaisanen@unitedbankers.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

www.solwers.fi

Scroll to Top