Vahva kasvu jatkui ja kannattavuus parani


Solwers Oyj Yhtiötiedote 28.2.2023 klo 8.00
Solwers Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022

Tämä tiedote on tiivistelmä Solwers Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2021. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://solwers.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Vahva kasvu jatkui ja kannattavuus parani

Heinä-joulukuu 2022 lyhyesti

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021 ja ovat samaa yksikköä, jollei toisin mainita. 

 • Liikevaihto oli EUR 30,2 (22,7) miljoonaa ja kasvoi 33,2 % edellisvuoden vertailukaudesta
 • EBITA oli EUR 3,4 (2,0) miljoonaa eli 11,3 (9,0) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli EUR 2,3 (1,4) miljoonaa eli 7,6 (6,0) % liikevaihdosta
 • Joulukuussa toteutettiin suunnattu osakeanti, 1.020.000 osaketta, joilla kerättiin EUR 4,5 miljoonaa varoja ennen transaktiokuluja

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti 

 • Liikevaihto oli EUR 62,8 (44,7) miljoonaa ja kasvoi EUR 18,1 miljoonaa eli 40,6 (36,8) %
 • EBITA vahvistui 7,2 (4,7) miljoonaan euroon mikä on 11,5 % (10,5) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli EUR 5,1 (3,4) miljoonaa eli 8,1 (7,5) % liikevaihdosta
 • Laskutusaste oli 80,0 (82,2) %
 • Omavaraisuusaste oli 46,7 (45,2) %
 • Kasvu ja omavaraisuusaste ovat edellä ja kannattavuus on keskipitkän aikavälin tavoitteiden tasolla
 • Kasvustrategian toteutus jatkui: yritysostoja tehtiin yksi Ruotsissa ja toinen Suomessa
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 0,073 euroa osakkeelta, eli yhteensä 723.799,89 euroa.

Avainluvut

Tuhat euroa

2022

2021

H2/2022

H2/2021

Liikevaihto 62 796 44 662 30 234 22 700
EBITDA 8 156 5 495 3 911 2 482
EBITDA-% 13,0% 12,3% 12,9% 10,9%
EBITA 7 218 4 708 3 417 2 044
EBITA-% 11,5% 10,5% 11,3% 9,0%
EBIT 5 091 3 371 2 283 1 353
EBIT-% 8,1% 7,5% 7,6% 6,0%
Nettotulos 3 574 1 894* 1 656 844*
Nettotulos-% 5,7% 4,2%* 5,5% 3,7%*
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR 0,38 0,23* 0,18 0,09*
Liikevaihto per henkilö 105 112 50 52
Liikevaihdon kasvu-% 40,6% 36,8% 33,2% 21,0%
Laskutusaste-% 80,0% 82,2% 79,3% 82,7%
Oikaistu oma pääoma 38 158 31 909 38 158 31 909
Nettovelka 13 366 14 119 13 366 14 119
Omavaraisuusaste-% 46,7% 45,4% 46,7% 45,4%
Oikaistu omavaraisuusaste-% 46,7% 45,4% 46,7% 45,4%
Taseen loppusumma 81 682 70 354 81 682 70 354
Henkilöstömäärä keskimäärin 600 397 607 441
Henkilöstömäärä kauden lopussa 582 571 582 571

* vertailukauden tiedot on oikaistu ulkomaisten tytäryhtiöiden nettosijoituksen valuuttakurssierojen käsittelyn osalta.

Markkinanäkymät

Muutokset yhteiskunnassa tuovat uusia mahdollisuuksia haasteiden ohella.

Siirtyminen fossiilittomaan energiantuotantoon ja teollisuustuotantoon tuo merkittävästi uusia investointeja. Erilaiset uudet energiatuotantolähteet, energiavarastot, sähkönsiirtojärjestelmät ja automaatioratkaisut lisäävät suunnittelu- ja projektijohtopalvelujen kysyntää. Myös kiertotalousprojektit, joiden määrä kasvaa jatkossa nopeasti, tuovat lisää toimeksiantoja, sillä rakennuksien uudelleenkäyttö vaatii enemmän suunnittelua ja projektinjohtoa kuin uudisrakentaminen.  Hyvä esimerkki kiertotalousosaamisestamme on vuoden 2023 alussa saatu kilpailuvoitto Espoon kaupungin järjestämässä muotoilukilpailussa, jossa etsittiin konsepteja Keran alueen rakennusmateriaalien ja -osien uudelleenkäyttöön.  Solwersin monialainen työryhmä voitti kilpailun työllään ”Nextille Levelille”. Voittanut ehdotus tarjoaa konseptin, jonka tavoitteena on viedä rakentamisen kiertotalous Suomen näkökulmasta seuraavalle tasolle.

On todennäköistä, että asunto- ja toimistorakentaminen vähenee vuoden 2023 aikana. Muutos on seurausta korkeasta inflaatiosta, kohonneista koroista ja rakennuskustannuksista ja niiden myötä heikentyneestä ostovoimasta ja investointihalukkuudesta. Tämä vaikuttaa tietenkin myös suunnittelualaan. Solwersin liikevaihdosta arviolta alle 10 % tulee asunto- ja toimistosuunnittelusta ja siksi uskomme, että mikäli ennusteiden mukaan lievä taantuma toteutuu, vaikutus Solwersiin ei ole merkittävä.

Alalla viimeisen kymmenen vuoden aikana vallinnut krooninen pula asiantuntijoista helpottuu ja työvoiman kysyntä tasapainottuu mahdollisen lievän taantuman toteutuessa.

Näkymät vuodelle 2023

Solwersin hyvä tilauskanta vuoden 2023 alussa tukee liikevaihdon positiivista kehitystä. Yrityskauppamarkkina on jatkunut aktiivisena ja yritysostoja on suunniteltu jatkettavan edelleen.

Monipuolinen palveluvalikoima, toiminta kahdessa maassa sekä pienten projektien suuri lukumäärä tasapainottavat ja tukevat keskipitkälle aikajänteelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Myös energiantuotantoon sekä kiertotalousprojekteihin liittyvän suunnittelutyön kysynnän odotetaan kasvavan. Odotamme liikevaihdon kasvavan ja tuloksen pysyvän hyvällä tasolla.

Yhtiö pitää ennallaan keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa, jotka ovat:

 • Kasvu: Yli 20 prosentin liikevaihdon kasvu (12 kuukauden)
 • Kannattavuus: Yli 12 prosentin EBITA-%
 • Omavaraisuusaste: Yli 40 prosenttia

Toimitusjohtaja Stefan Nyströmin katsaus

Vuosi 2022 oli Solwersille markkinoiden epävarmuudesta huolimatta varsin hyvä. Sekä tilauskanta että laskutusaste pysyivät vakaalla tasolla. Kasvumme oli vahvaa lähinnä yritysostojen ansiosta. Teimme vuoden aikana kaksi yritysostoa: Ruotsista hankimme logistiikkaratkaisujen konsultointiyhtiö Establish Scheningin ja Suomessa toteutimme tytäryhtiömme Lukkaroinen Arkkitehdit aseman vahvistamiseksi yritysoston Turussa: Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor on tunnettu toimija Varsinais-Suomen alueella. Nämä uudet yritykset laajentavat sekä omiensa että muiden Solwers- yhtiöiden palvelutarjontaa ja asiakaskuntaa.  Olosuhteista johtuen olimme kuitenkin varovaisia yrityshankinnoissa, ja etsimme kohteita, joiden toiminta on vähemmän suhdanneherkkää.

Solwers-yhtiöillä on laaja asiakaskunta eri paikkakunnilla kahdessa maassa ja toteutamme vuosittain tuhansia projekteja palvelujen vaihdellessa erilaisista suunnittelupalveluista projektinjohdon, taloushallinnon ja muihin asiantuntijapalveluihin. Katsausvuoden aikana yhtiöillämme oli arviolta 3 300 projektia, joista valtaosa oli alle 10.000 euron tilauksia. Tilauskannastamme noin puolet on julkisia hankkeita, kuten sairaalat, koulut, museot, ja infrahankkeet, esimerkiksi tiet, sillat, kadut ja tunnelit.

Mielenkiintoisia hankkeita pitkin vuotta

Katsausvuoden projekteista mainittakoon Suomessa toteutetut käynnissä olevat Lukkaroinen Arkkitehtien isot sairaalahankkeet Oulussa, Helsingissä ja Espoossa sekä Joutsenmerkki-kriteerein suunniteltu Savilahtikampus ja arkkitehtuurikilpailun voiton myötä toteutettu taidelukio Lumit Kuopiossa. Hyvä esimerkki Solwers-yhtiöiden yhteistyöstä on Savilahden monitoimikeskus Kuopiossa. Projektissa vanhat puolustusvoimien käytössä aiemmin olleet varastotunnelit laajennetaan yhdeksi isoksi monitoimihalliksi. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehdit Davidsson Tarkela, rakennesuunnittelusta Pontek, kalliosuunnittelusta Rockplan ja melu- ja värähtelymittauksista Kalliotekniikka.

Norrbotnia-rataa suunnitellaan Uumajan ja Luulajan välille, ja hankkeessa ruotsalainen tytäryhtiömme Licab on vastuussa muun muassa osaprojektien hallinnoinnista, radan teknisestä tuesta ja turvallisuusasioista. Licabilla on merkittävä rooli myös ERTMS-järjestelmän (European Rail Traffic Management System) käyttöönotossa, jossa asiakas, Ruotsin Trafikverket, hyödyntää Licabin asiantuntemusta suunnittelussa, urakoinnissa, käyttöönotossa, rakennushallinnossa ja työnjohdossa. ELE Engineeringin asiantuntijoita puolestaan työllistivät tunnetut suurasiakkaat teollisuuden prosessiratkaisujen ja junakytkentäjärjestelmien kehittämistehtävissä, ja muut projektit vaihtelivat merituulipuistojen kaapelihallinnasta seuraavan sukupolven sähköasemien kehittämiseen ja sähkönsiirtoratkaisuihin.

Kasvua tavoitteena jatkaa

Kasvustrategian tueksi sovimme toukokuussa pääpankkimme kanssa rahoitussopimuksemme laajennuksesta ja muutoksista. Sopimukseen lisättiin 15 miljoonan euron lainalimiitti yritysostoihin ja investointirajoitteita lievennettiin. Loppuvuodesta joulukuussa toteutimme lisäksi suunnatun osakeannin, joka kasvatti sijoitettua pääomaa 4,5 miljoonaa euroa. Antiin osallistuivat Familjen Kamprads stiftelse, Keskinäinen Työeläkevakuutus Elo, Säästöpankki Pienyhtiöt Sijoitusrahasto, Sijoitusrahasto eQ Eurooppa Pienyhtiö, Handelsbanken Finska Småbolags Fonden, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Fondita European Micro Cap Placeringsfond, Aktia Mikro Markka sekä CEB Invest Oy. 

Tavoitteenamme on jatkaa vuonna 2023 kasvua yritysostoin, pitää kannattavuus hyvällä tasolla, kehittää edelleen tytäryhtiöidemme yhteistyötä ja vahvistaa osaamista. Hyvä alkuvuoden tilauskanta, monipuolinen palveluvalikoima sekä liiketoiminnan maantieteellinen laajuus tukevat ja tasapainottavat asettamiemme keskipitkän aikajänteen tavoitteiden saavuttamista.

Hallituksen voitonjakoesitys

Solwers Oyj:n jakokelpoiset varat ovat tilikauden 2022 päättyessä 38.045.715,09 euroa, josta tilikauden tappio on -416.329,75 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään kertyneiden voittovarojen tilille ja että kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkona 0,073 euroa osakkeelta, eli yhteensä 723.799,89 euroa.

Taloudellinen tiedottaminen

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus julkaistaan 24.3.2023. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 21.4.2023.

Yhtiö julkaisee 31.8.2023 puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.-30.6.2023. Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä puolivuosikatsaus julkaistaan yhtiötiedotteella sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://solwers.com/fi.

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää sijoittajille, medialle ja analyytikoille tarkoitetun englanninkielisen tiedotustilaisuuden 28.2.2023 klo 12.00 alkaen. Webcast-tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://solwers.videosync.fi/2022-results .Sekä tilaisuuden tallenne että esitysmateriaali ovat jälkikäteen saatavilla osoitteesta https://solwers.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Espoossa 28.2.2023

Solwers Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Solwers Oyj, Taina Erkkilä, viestintäjohtaja, p. +358 400 153 099 

Hyväksytty neuvonantaja UB Securities Oy, Ville Väisänen, toimitusjohtaja, p. +358 405 886 769 

Solwers lyhyesti

Solwersin toiminta käynnistyi vuonna 2017 ja tänä päivänä se on nopeasti kasvava yhtiö, jonka 24 omilla nimillään toimivaa tytäryhtiötä ja lähes 600 asiantuntijaa tarjoaa erilaisia suunnittelupalveluja kestävämpiin elinympäristöihin. Konserni toimii arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, sähkö-, automaatio- ja sähkönsiirtosuunnittelun, ympäristövaikutusten valvonnan, projektinjohtamisen ja -valvonnan, kiertotalouden, taloushallinnon ja digitaalisten ratkaisujen sekä logistiikkaratkaisujen ja rautateiden teknisen konsultoinnin palveluntarjoajana Suomessa ja Ruotsissa.

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.solwers.fi

Scroll to Top