Hyvä suoriutuminen haastavassa ympäristössä H1 2023

Solwers Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2023 (tilintarkastamaton)

Yhtiötiedote 31.8.2023 klo 08.30

Hyvä suoriutuminen haastavassa ympäristössä H1 2023

Tämä tiedote on tiivistelmä Solwers Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2023. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä ja myös verkkosivuillamme osoitteessa solwers.com/fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-tiedotteiden-tilaus/

Tammi-kesäkuu 2023 lyhyesti

Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022 ja ovat samaa yksikköä, jollei toisin mainita.

  • Liikevaihto oli 33 194 (32 562) tuhatta euroa ja kasvoi 1,9 % edellisvuoden vertailukaudesta.
  • Oikaistu liiketulos (EBITA) oli 3 536 (3 801) tuhatta euroa eli 10,7 (11,7) % liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 2 483 (2 808) tuhatta euroa eli 7,5 (8,6) % liikevaihdosta.
  • Yhtiö jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista hankkimalla Ruotsista Transport Consultancy Group Nordicin.
  • Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,073 (0,040) euroa osakkeelta tilikaudelta 2022.
  • Yhtiön operatiivinen kassavirta +708 (+1 846) tuhatta euroa laski vertailujaksosta. pääasiassa nettokäyttöpääoman muutoksen takia. Yhtiön rahoitustilanne jatkui hyvänä.
  • Henkilöstön määrä katsauskauden päättyessä oli 611 (601) henkilöä.

Näkymät vuodelle 2023

Solwersin kohtuullinen tilauskanta tukee liikevaihdon positiivista kehitystä. Yrityskauppamarkkina on jatkunut aktiivisena ja yritysostoja on suunniteltu jatkettavan edelleen. Heikko Ruotsin kruunu tulee vaikuttamaan raportoituun liikevaihtoon negatiivisesti.

Monipuolinen palveluvalikoima, toiminta kahdessa maassa sekä pienten projektien suuri lukumäärä tasapainottavat ja tukevat keskipitkälle aikajänteelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Myös energiantuotantoon sekä kiertotalousprojekteihin liittyvän suunnittelutyön kysynnän odotetaan kasvavan. Odotamme liikevaihdon kasvavan ja tuloksen pysyvän hyvällä tasolla.

Keskeiset tunnusluvut

Tuhat EUR H1/2023 H1/2022 2022
Liikevaihto 33 194 32 562 62 796
EBITDA 4 008 4 245 8 156
EBITDA-% 12,1 % 13,0 % 13,0 %
EBITA 3 536 3 801 7 218
EBITA-% 10,7 % 11,7 % 11,5 %
EBIT 2 483 2 808 5 091
EBIT-% 7,5 % 8,6 % 8,1 %
Nettotulos 1 476 1 919 3 574
Nettotulos-% 4,4 % 5,9 % 5,7 %
Osakekohtainen tulos (EPS) laimentamaton, eur 0,15 0,21 0,38
Osakekohtainen tulos (EPS) laimennettu, eur 0,15 0,21 0,38
Liikevaihto per henkilö 55 56 105
Liikevaihdon kasvu, % 1,9 % 48,3 % 40,6 %
Laskutusaste, % 81,7 % 81,8 % 80,0 %
Oikaistu oma pääoma 37 903 32 895 38 158
Nettovelka 17 261 17 184 13 366
Omavaraisuusaste, % 46,0 % 43,9 % 46,7 %
Oikaistu omavaraisuusaste, % 46,0 % 43,9 % 46,7 %
Taseen loppusumma 82 347 74 949 81 682
Henkilöstömäärä keskimäärin kauden aikana 601 586 600
Henkilöstömäärä kauden lopussa 611 601 582

Toimitusjohtajan katsaus

Markkinoiden yleinen epävarmuus jatkui mutta teimme vuoden ensimmäisellä puoliskolla kohtuullisen hyvän tuloksen. Liikevaihtomme kasvoi 1,9 prosenttia ja oli 33,2 miljoonaa euroa. Kannattavuutemme jäi hiukan viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta johtuen palkkakustannusten noususta, kustannusinflaatiosta ja tiukentuneesta kilpailusta. Orgaaninen kasvu Suomessa on ollut hyvää, mutta Ruotsin heikko kruunu vaikuttaa negatiivisesti raportoituun liikevaihtoon. Tilauskantamme on pysynyt suhteellisen vakaana ja laskutusaste samalla tasolla vertailukauden kanssa.

Uusista projekteista mielenkiintoisia ovat muun muassa Lukkaroinen Arkkitehtien voitto vanhan Vaasan sairaalan suunnittelukilpailussa. Lukkaroisen ehdotus “Huomassa” valittiin jatkosuunnittelun jälkeen sopivimpana myös sairaalan toteutukseen. Kilpailuehdotuksessa oli myös mukana toinen Solwers-yhtiö, LVI-Insinööritoimisto Meskanen Oy. Toteutussuunnittelussa ovat mukana myös Solwers-yhtiöt Insinööritoimisto W.Zenner Oy ja Finnmap Infra Oy. 

Merkittävä hanke on myös Keilaniemeen suunniteltu uusi alue, jossa on toimistoja, hotelli, kongressikeskus ja asuntoja. Täyttömaalle suunnitellaan kolmen erillisen osan muodostamaa korttelia, joka koostuu puisesta toimistorakennuksesta, hotellitornista sekä molempia osia palvelevasta matalammasta osasta.  Arkkitehdit Davidsson Tarkela on suunnitellut korttelin keskiöön sijoittuvan korkean hotellitornin, joka toteutuessaan muodostaa osan Keilaniemen tulevaa siluettia.

Ruotsin yhtiöiden projekteista mainittakoon Licab, joka auttoi kaivosyhtiö Kaunis Iron AB:tä rakentamaan laatu- ja ympäristöjärjestelmän, jotta yritys saatiin maaliskuussa 2023 sertifioitua kansainvälisten ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaisesti. Mielenkiintoinen uusi projekti on myös Establish-Scheningillä suunnitella Ruotsin kuninkaallisen oopperan, Dramatenin sekä Folkteaternin uusi varasto ja sen toiminta. Lisäksi Falk CM sai projektin Vallentunasta, jossa vastuulla on projekti- ja rakennuspäällikkyys JYSKin uusien toimitilojen kehittämisessä.  Toimitiloissa on noin 1500 neliömetriä myymälä-, varasto- ja henkilöstötiloja sekä noin 200 neliömetriä ulkotilaa tuotteidensa esittelyä varten.

Saimme myös konserniin uuden yhtiön, kun helmikuussa ostimme Transport Consultancy Group Nordicin koko osakekannan Ruotsissa. Yhtiön loppuasiakkaat koostuvat pääasiassa Ruotsin valtion ja alueellista junaliikennettä harjoittavista yrityksistä sekä johtavista kansainvälisistä junavalmistajista ja sen tarjoamat konsulttipalvelut keskittyvät pääasiassa projektin-, dokumentoinnin ja laadunhallintaan sekä omaisuuden hoitoon ja toimitusten varmistamiseen. Heidän hankkeistaan esimerkkinä Mälardalstrafikenin uusien junien hankintaprojekti, jossa yhtiö toimii hankkeen vetäjänä.

Uusilla yritysostoilla kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa voimme vahvistaa strategisesti tytäryhtiöidemme palvelutarjontaa ja alueellista asemaa. Myös pienet tytäryhtiöiden yritysostot ovat mahdollisia kapasiteetin ja osaamisen vahvistamiseksi.

Markkinan yleinen epävarmuus on vaikuttanut asiakkaiden investointihalukkuuteen. Positiivista liiketoimintamme kannalta kuitenkin on, että Suomen uusi hallitus lupaa panostaa infrahankkeisiin merkittävästi.  Etenemme kasvustrategiamme mukaisesti täydentämällä konsernin palvelutarjontaa arviolta muutamalla yritysostolla vielä tämän vuoden aikana.

Palveluportfolion laajentuminen yhdessä yhtiöidemme liiketoiminnallisen ja maantieteellisen jakautumisen kanssa tasapainottaa ja pienentää työpulan riskiä, mutta markkinatilanteen heikentyessä olemme tarvittaessa valmiit sopeuttamaan kapasiteettia. Meillä on laaja asiakaskunta eri paikkakunnilla kahdessa maassa ja isojen projektien lisäksi toteutamme tuhansia pieniä projekteja vuosittain palvelujen vaihdellessa erilaisista suunnittelupalveluista projektinjohdon, taloushallinnon ja muihin asiantuntijapalveluihin.

Solwers Oyj

Hallitus

Solwers Oyj, Jasmine Jussila, viestintäjohtaja, p. +358 40 500 4760

Hyväksytty neuvonantaja UB Securities Oy, Ville Väisänen, toimitusjohtaja, p. +358405886769

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solwers.fi

Scroll to Top