Muutoksia Solwers Oyj:n rahoitussopimukseen

Solwers Oyj, Yhtiötiedote 19.5.2022 kello 12.30

Solwers Oyj on 19.5.2022 sopinut laajennuksesta ja muutoksista toukokuussa vuonna 2021 solmittuun rahoitussopimukseensa pääpankkinsa kanssa. Rahoitussopimukseen on lisätty uusi 15 miljoonan euron lainalimiitti käytettäväksi yhtiön strategian mukaisesti yritysostoihin. Yritysostolimiitistä nostettavien lainojen nostoaika on 2,5 vuotta ja kokonaismaturiteetti 5 vuotta.

Uusittu rahoitussopimus sisältää investointirajoitteiden osalta huomattavia lievennyksiä aikaisempaan rahoitussopimukseen verrattuna. Sopimusvakuudet ja koronmääräytymisehdot pysyvät muuttumattomina.

Uusittu rahoitussopimus myötävaikuttaa omalta osaltaan merkittävästi yhtiön kykyyn jatkaa strategiansa toteuttamista yrityshankinnoin.

Solwers Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Roger Lindqvist, CFO, p. +358 400 466 460

Hyväksytty neuvonantaja:

UB Securities Oy, Ville Väisänen, toimitusjohtaja, p. +358 40 588 5318

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solwers.fi

Scroll to Top