Vastuunrajoitus

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn johdosta. Sinun tulee lukea seuraava teksti ja antaa pyydetty vahvistus päästäksesi tarkastelemaan näitä tietoja ja asiakirjoja.

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Seuraavilla verkkosivuilla olevia tietoja ja asiakirjoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa tai muussa valtiossa, jossa tämän materiaalin julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Seuraavat verkkosivut ja niillä olevat tiedot ja asiakirjat eivät muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa tai muussa valtiossa, jossa se olisi lainvastaista. Suunniteltuun listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai suunnitellun listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Tätä materiaalia ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa suunnitellusta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen julkaiseminen ja levittäminen voi olla rajoitettua tietyissä maissa, ja vain määrätyillä henkilöryhmillä voi olla oikeus tarkastella niitä. Sellaisten Yhdysvaltojen, Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen ja Uuden-Seelannin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat tarkastella näillä verkkosivuilla olevia tietoja ja asiakirjoja, on ensin varmistuttava siitä, että heihin ei sovelleta sellaisia paikallisia lakeja tai asetuksia, joiden nojalla verkkosivuille siirtyminen olisi kiellettyä tai rajoitettua tai edellyttäisi rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, että tällaiset henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Lukuun ottamatta Suomea, seuraavilla verkkosivuilla esitetyt tiedot ja asiakirjat on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) määritellyille kokeneille sijoittajille.

Seuraavat verkkosivut ja niillä esitetyt tiedot ja asiakirjat voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille verkkosivut ja niillä esitetyt tiedot ja asiakirjat voidaan laillisesti jakaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki näihin verkkosivuihin tai niillä esitettyihin tietoihin ja asiakirjoihin liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu vain Relevanteille henkilöille, ja jokainen tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia seuraavien verkkosivujen tai niillä esitettyjen tietojen ja asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja sitoudun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti. Vahvistan, että asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä oleskele Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa tai muussa valtiossa, jossa seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen julkaiseminen ja levittäminen olisi lainvastaista.

Scroll to Top