Finnmap Infra suunnittelemaan merkittävää Haukipudas-Laurila -ratahanketta

Teksti: Jasmine Jussila

Hanke on osa Väyläviraston Oulu-Laurila-radan peruskorjaushanketta, josta Haukipudas-Laurila -rataosuus kattaa kolme neljäsosaa. Kyseessä on strateginen ratahanke koko Pohjois-Suomen näkökulmasta, koska sille ei ole olemassa korvaavaa reittiä.

Pohjois-Suomessa on käynnistynyt erityisesti tavaraliikenteen junamääriin vaikuttavia investointihankkeita. Junaliikenteen sujuvuudella on erityismerkitys Pohjoismaiden huoltovarmuudelle. Junarata jatkuu Oulusta Haukiputaan kautta Laurilaan ja edelleen rajan yli Ruotsiin. Maarajan ylittävä raideliikenne voi poikkeustilanteissa korvata kansainväliset merikuljetukset.

Haukipudas-Laurila -rataosuuden nykytila vaatii kunnostusta ja peruskorjauksen päätavoitteisiin kuuluukin toimintavarmuuden ja tavarantoimitusten sujuvuuden turvaaminen, liikennöintikustannusten pienentäminen sekä palvelutason parantaminen.    

”Päästötavoitteiden saavuttaminen vaatii raideliikenteen kasvattamista entisestään.”

Finnmap Infran suunnittelema Haukipudas-Laurila rataosuus on pituudeltaan huimat 90 kilometriä, kun tyypillisesti peruskorjaushankkeet ovat pituudeltaan muutamia kilometrejä.

”Meillä on vahva osaaminen ratasuunnittelussa ja tahtotila olla mukana tämän kaltaisissa laajemmissa hankkeissa. Päästötavoitteiden saavuttaminen vaatii raideliikenteen kasvattamista entisestään”, toteaa Finnmap Infran Petri Niemi, joka toimii hankkeen projektipäällikkönä.  

Suunnittelutyö kestää arviolta vuoden 2025 loppuun. Reilun miljoonan euron projektiin osallistuu Finnmap Infralta noin 15 hengen ydintiimi.

”Geoteknisesti hanke on haastava, se sisältää useita pehmeikköjä ja routasuojauskohteita jopa 35 kilometriä. Suunnittelemme raidegeometriaa, parannamme tasoristeysturvallisuutta ja radan kuivatusta”, Niemi luettelee.

Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös muiden hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa. Muun muassa Insinööritoimisto W. Zenner toteuttaa hankkeeseen meluselvityksen. Molemmat yritykset ovat osa suomalaista Solwers-konsernia.   

Scroll to Top