Solwers expanderar med anläggningskonstruktion i norra Sverige

Solwers Abp Pressmeddelande 29/01/2024, 11.15 EEST

Solwers Abp utökar sin tjänsteportfölj till att omfatta anläggningskonstruktion och har den 26 januari ingått avtal om att förvärva Relitor Engineering AB:s hela aktiestock. Bolaget kommer att ingå i Solwers-koncernen från och med februari 2024.

Relitor Engineering är ett tekniskt konsultföretag som grundats år 1993 i Luleå och det erbjuder anläggningstekniska tjänster till industrin i norra Sverige. Bolaget levererar allt från små konstruktionsprojekt till systemleveranser av nyckelfärdiga maskiner och processanläggningar.

Företaget har över 20 medarbetare med expertis inom layout- och förstudier, maskin- och rörkonstruktion, stålkonstruktion, cisterner och tryckkärl samt tekniska beräkningar och kundstöd.

Enligt det oreviderade bokslutet för år 2023 uppgick bolagets omsättning till 27 miljoner SEK med en rörelsevinst på 3,3 miljoner SEK.

"Relitor stärker vår närvaro i norra Sverige, och bolagets bransch är i linje med vår strategi. Företaget har en stabil position och en god orderstock. Dess lönsamhet uppfyller vårt mål på medellång sikt och är därför ett utmärkt tillskott i koncernen. Tillsammans med våra andra företag, WiseGate och ELE Engineering, har vi nu ett Solwers-konsultnätverk som betjänar industriella kunder över hela landet. Relitors deltagande i exempelvis design av gröna stålprojekt är av stort intresse för oss i framtiden," säger Leif Sebbas, styrelseordförande för Solwers Abp.

En del av köpeskillingen kommer att betalas med Solwers aktier, och Relitor Engineerings nuvarande ledning fortsätter att utveckla bolaget som en del av Solwers.

"Vi har blivit kontaktade av andra företag men har aldrig känt att det varit en perfekt matchning förrän nu. Solwers stöd och uppmuntran att fortsätta utveckla vår verksamhet och fokusera på vår starka företagskultur betyder mycket för oss," säger Per Nilsson, VD för Relitor Engineering AB.

___

Koncernens officiella kommunikationsspråk är engelska och finska.

___

Rulla till toppen