Solwers expanderar i Sverige genom företagsförvärv av teknikkonsultföretag inom järnväg

Solwers Abp pressmeddelande 21.2.2023 kl 15.30 EET

Solwers expanderar i Sverige genom företagsförvärv av teknikkonsultföretag inom järnväg

Solwers utökar sitt tjänsteutbud i Sverige och Solwers Sweden AB har idag undertecknat ett avtal om att förvärva hela aktiekapitalet i Transport Consultancy Group Nordic AB, som levererar teknikkonsulttjänster inom järnväg.

Transport Consultancy Group Nordic AB grundades 2016, är baserat i Stockholm och sysselsätter 17 personer. Bolagets konsulttjänster är primärt inriktade mot projektledning, dokumentationsledning, kvalitetsledning, asset management och leveranssäkring. Bolagets slutkunder består främst av svenska statliga och regionala bolag som idkar tågtrafik samt ledande internationella tågleverantörer. Bolagets omsättning 07/2021 – 06/2022 uppgick till 30 miljoner svenska kronor.

Transport Consultancy Group Nordics expertis och erfarenhet inom hållbara transportsystem är ett välkommet tillskott till Solwers tjänsteutbud. En gemensam kundbas med Establish Schening, som vi förvärvade i våras, stöder utvecklingen av verksamheten.  Populariteten för mer hållbar transport har ökat efterfrågan på denna typ av tjänster och Solwers vill ytterligare stärka och utveckla sin expertis på detta område. Projekten är långa och verksamheten är relativt stabil oavsett konjunkturläget. Bolagets lönsamhet har historiskt varit högre än vårt mål på medellång sikt vilket är bra”, konstaterar Leif Sebbas, styrelseordförande för Solwers Abp. 

I och med att vi blir en del av Solwers får vi tillgång till ett brett nätverk av kompetens och potentiella projektområden där vår produktportfölj och kompetens kan göra vårt erbjudande och vår affär ännu starkare. Det gör att vi kan fortsätta utvecklas samtidigt som vi fortsätter vara Transport Consultancy Group Nordic AB och värna om det vi byggt upp fram till idag”, berättar Kristoffer Oebius, VD och en av grundarna på Transport Consultancy Group Nordic AB.

Vi är mycket positiva till samgåendet med Solwers. Vi ser stora möjligheter för oss att utvecklas tillsammans med övriga Solwers företag samtidigt som verksamheten får bedrivas med samma kultur och varumärke som tidigare. Vi ser också hur vår kompetens och verktyg kan bidra till koncernens övriga bolag och projekt”, säger Stefan Nordin, medgrundare och styrelseordförande i Transport Consultancy Group Nordic AB.

För mer information vänligen kontakta:

Leif Sebbas, styrelseordförande, Solwers Abp, tel. +358 500 447 744

Stefan Nordin, styrelseordförande, Transport Consultancy Group Nordic AB, tel. +46 76 76 20 35 94

Rulla till toppen