WiseGate ansluter sig till Solwers – ökar koncernens kompetens inom konsultering för energi-industrin

Solwers Abp, Pressmeddelande 09.01.2024 kl. 13.00 (UTC+1)

Solwers Abp:s dotterbolag Solwers Sweden AB har idag undertecknat ett avtal om att förvärva det svenska bolaget WiseGate AB.

Solwers stärker sin närvaro i Sverige genom förvärvet av WiseGate AB vars helägda dotterbolag WiseGate Consulting AB specialiserat sig på konsultering och planering inom energi- och processindustrin. Förvärvet omfattar även dotterbolaget DEMAB AB som verkar i automationsbranschen. I och med detta förvärv fortsätter Solwers att utvidga sin serviceportfölj och sina personalresurser i enlighet med dess strategi. WiseGate rapporteras som en del av Solwers koncernen fr.o.m. 1.1.2024.

WiseGate Consultings huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har kontor också i Stockholm, Göteborg, Västerås, Älvkarleby, Helsingborg, Vänersborg och Åmål. Fotograf: Marcus Helmer Gustafsson

WiseGate Consulting, som grundades år 2014 i Malmö, sysselsätter sammanlagt över 50 heltidsanställda och bolaget har kontor på åtta orter i Sverige. WiseGate AB:s konsoliderade oreviderade omsättning uppgick 2023 till cirka 90 MSEK, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 18 procent från 2020. Det justerade rörelseresultatet för 2023 beräknas uppgå till cirka 4,2 MSEK.

WiseGate Consultings serviceutbud riktar sig särskilt till diverse branscher inom energi och övrig industri, som exempelvis elkraft, kraftöverföring, industriautomation, rörbranschen, mekanisk projektering och projektledning. Bolagets största kunder utgörs av några av Sveriges största företag och WiseGate Consulting har deltagit som aktör i ett flertal krävande projekt som exempelvis Stockholm Exergis projekt för återvinning av koldioxid samt Sävens E-mobility testcenter.

”Förvärvet av WiseGate står i linje med vår strategi vars tyngdpunktsområden utgörs av konsultering inom energi-, el- och miljöekonomi. Den stora efterfrågan på energibranschen har möjliggjort bolagets snabba tillväxt. Tillsammans med ELE Engineering, ett annat Solwers-bolag, uppnår vi synergifördelar samtidigt som vårt omfattande tjänsteutbud når våra uppdragsgivare lokalt på mer än 10 orter i Sverige. Uppskattningsvis hälften av WiseGates personal har investerat i bolaget och de är fortsatt starkt motiverade att utveckla bolagets verksamhet och förbättra dess lönsamhet tillsammans med Solwers. Utvecklingsarbetet inleddes redan före årsskiftet.” säger Leif Sebbas, styrelseordförande i Solwers Abp.

”Vi förhåller oss ytterst positivt till denna företagsaffär och ser stora utvecklingsmöjligheter för WiseGate framöver parallellt med de andra Solwers-bolagen samtidigt som vi kan fortsätta verksamheten under varumärkena WiseGate Consulting och DEMAB och en oförändrad företagskultur.” säger bolagets grundare Michael Augustsson och Patrik Granström.

Rulla till toppen