Solwers slutfört förvärvet av svenska ELE Engineering AB

Solwers Abp (”Bolaget”) meddelade 20 december 2021 att det utvidgar sitt serviceutbud till i el-, automation- och industriteknikbranschen och ska förvärva ELE Engineering AB i Sverige. Det svenska dotterbolaget Solwers Sweden AB undertecknade ett avtal med svenska Exectric AB (”Säljaren”) om köp av ELE Engineering AB:s hela aktiestock under förutsättning att vissa tillträdesvillkor uppfylls.

De avtalade villkoren för företagsförvärvets genomförande har nu uppfyllts och parterna har idag den 30 december 2021 genomfört företagsförvärvet. Av köpesummans fasta andel på 5,1 miljoner euro (51 miljoner SEK) betalas 3,6 miljoner euro (36 miljoner SEK) kontant och 1,5 miljoner euro (15 miljoner SEK) med Bolagets nya aktier. Utöver den fasta köpesumman har man avtalat om villkorade tilläggsköpeskillingar som betalas senare och som bestäms på basen av ELE Engineering AB:s resultatutveckling för åren 2022 och 2023.

Aktie-emissionen riktas i avvikelse från aktieägarnas teckningsföreträde till Säljaren i enlighet med den fullmakt som Solwers Abp:s bolagsstämma givit till styrelsen den 22 april 2021. Antalet nya aktier som riktas till Säljaren är 178 761 och teckningspriset 8,127 euro per aktie, vilket utgör medeltalet av avslutskurserna för Bolagets aktier under perioden 15.-29.12.2021. Efter aktie-emissionen ökar det totala antalet aktier i Solwers från 8 621 043 till 8 799 804 aktier. De nya aktierna registreras i handelsregistret uppskattningsvis före utgången av januari 2022 och Solwers Sweden AB tar dem som pant för att under en tidsperiod på 18 månader fungera som säkerhet för de ansvar som härrör från detta företagsförvärv.  

Solwers Oyj

Styrelsen

Rulla till toppen