ELE Engineering AB ansluter sig till Solwers Sweden expertgruppen

Pressmeddelande 21.12.2021

Solwers Abp utvidgar sitt serviceutbud till el-, automation- och industriteknikbranschen. Energiteknik har lagts till tyngdpunkterna i Solwers strategi vid sidan om cirkulär ekonomi och digitalisering, och den 20 december 2021 har det svenska dotterbolaget Solwers Sweden AB undertecknat ett avtal med svenska Exectric AB om köp av ELE Engineering AB:s (”ELE”) hela aktiestock. Företagsköpets tillträde är planerat till den 30 december 2021 under förutsättning att vissa tillträdesvillkor uppfylls. Bolagets ledning anser att det är sannolikt att köpet genomförs. ELE blir det sjunde Solwers bolaget i Sverige och ökar koncernens tjänsteutbud att omfatta bland annat även el och industrikonsultering. Solwers koncernen har byggt upp ett motsvarande expertnätverk i Finland som hittills omfattar 15 bolag.

ELE, som grundades 1984, är ett företag som koncentrerar sig på heltäckande el-, automation- och industrilösningar. Kunderna är förutom industri- och energibolag även offentliga organisationer och byggföretag. ELE har 76 anställda och företaget har kontor i Västerås, Borlänge och Sundsvall. ELE:s omsättning uppskattas bli cirka 66 miljoner år 2021 och cirka 79 miljoner SEK enligt prognosen för 2022. Efter att köpet har genomförts fortsätter ELE sin verksamhet under eget namn och personalen fortsätter i sina nuvarande positioner. Säljarens representanter fortsätter som medlemmar i ELE:s styrelse.

Solwers Abp förstärker sin strategi genom att utvidga sitt serviceutbud till den kraftigt växande el- och automationsmarknaden. Nya produktionsformer för energi förutsätter kraftöverföring och automation, och de allt stramare EU-energibestämmelserna leder till nya kunduppdrag. ELE:s gedigna kunnande inom planering av elanläggningar till hus möjliggör korsförsäljning inom Solwers projekt i Sverige och de
ss framtidsutsikter uppskattas vara goda.

”Vi är mycket glada över att ELE valde Solwers bland många potentiella köpare. Vårt koncept, där företaget som har verkat i nästan 40 år kan fortsätta med sitt eget varumärke, fungerar bra och nu har företaget en stabil ägargrund och en strategi för fortsättningen. Genom denna anskaffning har vi möjlighet att erbjuda elprojektering åt Solwers-bolagens kunder i många projekt”, konstaterar Leif Sebbas, styrelseordförande i Solwers Abp.

“Vi på Exectric är mycket positiva till Solwers förvärv av ELE eng. Vi ser stora möjligheter för ELE att utvecklas tillsammans med övriga koncernföretag samtidigt som verksamheten får bedrivas med samma kultur och varumärke som tidigare”, säger Tom Andersson, styrelseordförande i Exectric AB.

Ytterligare information:

Leif Sebbas, styrelseordförande, Solwers Abp, tfn +358 500 447 744

Tom Andersson, styrelseordförande, Exectric Ab, tfn +46 70 568 0732

Solwers i korthet

Solwers är ett tillväxtorienterat bolag som består av expert företag som planerar individuella och hållbara livsmiljöer. Solwers utnyttjar aktivt konsolideringsutvecklingen inom branschen, och dess affärsverksamhetsmodell är unik: de köpta företagen fortsätter sin verksamhet med sin egen identitet och självständigt samt utnyttjar de möjligheter som samarbetet mellan företagen erbjuder. Solwers fungerar som tillväxtplattform för de företag det äger, stödjer deras tillväxt och utmanar den traditionella praxisen inom konsultbranschen för den byggda miljön samt kombinerar effektiviteten, företagskulturen och flexibiliteten i de företag det äger med resurserna och visionen i en större grupp.

Solwers erbjuder mångsidiga planerings- och projekthanteringstjänster via sina 22 operativa bolag i Finland och Sverige, och sysselsätter över 550 specialister. Bolagen är specialiserade på arkitektur, teknisk konsultation, övervakning av miljöeffekter, projektledning och -övervakning samt tillhandahållande av digitala lösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. Många Solwers-företag har en lång historia bakom sig, och de har uppnått en etablerad ställning bland sina kunder.

Rulla till toppen