Solwers Oyj / Pressrelease 20.10.2020

Teknikkonsultbolaget Enerwex AB blir en del av Solwers-koncernen Enerwex AB och Solwers meddelar att Enerwex från och med 20 augusti 2020 blir en del av Solwers-koncernen. Solwers är en finsk-svensk företagsgrupp som specialiserat sig på att föra samman skickliga företag med olika kompetenser inom tekniska konsultbranschen och byggbranschen.

I och med inträdet i Solwers-koncernen stärker Enerwex sitt erbjudande och skapar förutsättningar för att fortsätta växa. Enerwex har idag 11 anställda, samtliga i Växjö.

Inträdet i Solwers-koncernen innebär ingen förändring av verksamheten. Enerwex fortsätter att vara Enerwex och företagets ledning fortsätter leda verksamheten.

Teknikkonsultbolaget Enerwex AB grundades 2010 av Robin Fritzson och Tommy Wesslund och erbjuder tjänster inom VVS, energi och kostnadskalkyler, samt utbildning inom dessa områden.

I och med samgåendet med den finsk-svenska företagsgruppen Solwers stärker Enerwex nu sitt erbjudande och ingår i ett koncernsamarbete med hög kompetens inom allt kopplat till tekniska konsulttjänster, industri och bygg. – I och med att vi blir en del av Solwers får vi tillgång till ett brett nätverk av kompetens och expertis som kommer göra vårt erbjudande och vår affär ännu starkare. Det gör att vi kan fortsätta utvecklas och växa både nationellt och utanför Sverige samtidigt som vi fortsätter vara Enerwex och värna om det vi byggt upp fram till idag, säger Enerwex VD och ena grundare Robin Fritzson.

Solwers-koncernen består av företag inom olika delar av byggbranschen och den tekniska konsultbranschen. Huvuddelen av Solwers koncernföretag finns i Finland men expansionen har sedan 2019 börjat även i Sverige. Verksamheten i varje koncernföretag baseras på deras egen starka kompetens och drivs oberoende under sina egna namn. Solwers verksamhetsmodell kombinerar alla företags kompetenser till ett komplett tjänsteutbud och expertis som motsvarar branschens största aktörer – samtidigt som de enskilda företagens effektivitet, smidighet och entreprenörsanda lever kvar. – Vi har valt en framtid med Enerwex då vi kompletterar varandra väl inom olika kompetensområden. Vi har sett Enerwexs fina utveckling och är imponerade av den kompetens bolaget har. Enerwex blir vår fjärde etablering i Sverige och vi arbetar vidare med en fortsatt expansion.

Vi tror på att dotterbolagens egen identitet ska fortsätta utvecklas och att Solwers nätverk av konsultbolag tillsammans stärker och stödjer varandra till ett mycket starkt och komplett tjänsteerbjudande, säger Solwers VD Stefan Nyström.

Rulla till toppen