Teknikkonsultbolaget Licab AB blir en del av Solwers-koncernen

Licab AB och Solwers meddelar att Licab från och med 20 augusti 2020 blir en del av Solwers-
koncernen. Solwers är en finsk-svensk företagsgrupp som specialiserat sig på att föra samman
skickliga företag med olika kompetenser inom tekniska konsultbranschen och byggbranschen. I och
med inträdet i Solwers-koncernen stärker Licab sitt erbjudande och skapar förutsättningar för att
fortsätta växa. Licab har idag 62 anställda med kontor på fem orter i Norrbotten och ett i
Stockholm. Inträdet i Solwers-koncernen innebär ingen förändring av verksamheten. Licab
fortsätter att vara Licab och företagets ledning fortsätter leda verksamheten.

Teknikkonsultbolaget Licab AB grundades 2007 av Peder Selberg och Andreas Andersson och
erbjuder tjänster inom infrastruktur, industri och samhälle. Sedan starten har företaget växt från två
till idag över sextio medarbetare och utöver huvudkontoret i Luleå finns kontor i Gällivare, Kiruna,
Kalix, Piteå och Stockholm. 2017 utsågs Licab till Årets Tillväxtföretag i Luleå.
I och med samgåendet med den finsk-svenska företagsgruppen Solwers stärker Licab nu sitt
erbjudande och ingår i ett koncernsamarbete med hög kompetens inom allt kopplat till tekniska
konsulttjänster, industri och bygg.

– I och med att vi blir en del av Solwers får vi tillgång till ett brett nätverk av kompetens och expertis
som kommer göra vårt erbjudande och vår affär ännu starkare. Det gör att vi kan fortsätta utvecklas
och växa både nationellt och utanför Sverige samtidigt som vi fortsätter vara Licab och värna om det
vi byggt upp fram till idag, säger Licabs VD och ena grundare Andreas Andersson.

Solwers-koncernen består av företag inom olika delar av byggbranschen och den tekniska
konsultbranschen. Huvuddelen av Solwers koncernföretag finns i Finland men expansionen har sedan
2019 börjat även i Sverige. Verksamheten i varje koncernföretag baseras på deras egen starka
kompetens och drivs oberoende under sina egna namn. Solwers verksamhetsmodell kombinerar alla
företags kompetenser till ett komplett tjänsteutbud och expertis som motsvarar branschens största
aktörer – samtidigt som de enskilda företagens effektivitet, smidighet och entreprenörsanda lever
kvar.

– Vi har valt en framtid med Licab då vi kompletterar varandra väl inom olika kompetensområden. Vi
har sett Licabs fina utveckling och är imponerade av den kompetens bolaget har. Licab blir vår tredje
etablering i Sverige och vi arbetar vidare med en fortsatt expansion. Vi tror på att dotterbolagens
egen identitet ska fortsätta utvecklas och att Solwers nätverk av konsultbolag tillsammans stärker
och stödjer varandra till ett mycket starkt och komplett tjänsteerbjudande, säger Solwers VD Stefan
Nyström.

– Den verksamhetsmodell Solwers driver är precis på det sätt vi vill jobba med Licab. Vi ska fortsätta
vara Licab med allt vad det innebär men tillsammans med Solwers blir vi starkare och får ännu mer
kompetens och möjligheter att utveckla oss för att vara med och tampas om de riktigt stora
kontrakten, säger Licabs affärsansvarige och grundare Peder Selberg.

I och med Licabs inträde i Solwers-koncernen förvärvas Licab AB av Solwers samtidigt som Licabs
ägare Peder Selberg och Andreas Andersson går in som delägare i Solwers. Förändringen i
ägarstrukturen innebär ingen övrig förändring av Licabs verksamhet. Licab som företag och namn
består, företagets ledning förblir oförändrad och grundarna finns fortsatt i Licabs styrelse,
huvudkontoret är kvar i Luleå och inga kontor eller anställda berörs av affären.

För mer information:
Andreas Andersson, Licabs grundare och VD +46 (0)70 236 77 60
Peder Selberg, Licabs grundare och affärsansvarig +46 (0)70 687 00 05
Stefan Nyström, VD Solwers, stefan.nystrom@solwers.com +358 40 733 6145

www.lic-ab.se
www.solwers.com

PRESSBILD kan hämtas här:
https://lic-ab.se/teknikkonsultbolaget-licab-ab-starker-sitt-erbjudande-och-blir-en-del-av-solwers-
koncernen/
______
Licab erbjuder nischad spetskompetens för projekt inom infrastruktur, industri och samhälle. Licab
har idag 62 anställda och kontor i Luleå, Gällivare, Kiruna, Kalix, Piteå och Stockholm. 2017 utsågs
Licab till årets tillväxtföretag i Luleå.

Rulla till toppen