Solwers AB (PUBL) resultatprognos januari-mars 2018

Resultatprognosen för januari-mars 2018:

  • Omsättning           4,49 MEUR
  • Resultat                 0,45 MEUR
  • Resultat/aktie       3,36 MEUR

Bokslut för räkenskapsåret 2017 och delårsrapport januari-mars 2018 rapporteras i slutet av maj 2018.

Koncernchef Leif Sebbas:

Solwers resultat var bra och torde kunna fortsätta på samma nivå emedan orderstocken är bra. Rockplan Sverige kontoret är fortsatt ett problem, pga brist på arbete. Åtgärder kommer att vidtagas för att korrigera situationen.

Solwers forsatte att växa. Som nytt bolag i koncernen välkomnar vi Polyplan Ab från Vasa. Polyplan erbjuder ingenjör-, arkitekt- och projektledningstjänster.

Marknaden i Finland ser bra ut och estimatet på orderstocken är ca 6 månader. Övriga marknader i Europa går bra och utvecklas positivt, till följd av en stark ekonomisk utveckling i norra Europa. För Finlands del begränsar överhettningen i byggbranchen tillväxten.

Mera info:

Leif Sebbas, VD, tel. +358 500447744

Minni Lempinen, Finanschef, tel. +358 407693483

Solwers Abp är ett nätverk av expertbolag inom byggsektorn. Vi erbjuder våra kunder de främsta experterna inom sin branch. Solwers består nu av 8 bolag och målet är att kunna erbjuda experter inom alla sektorer på byggbranchen.

Rulla till toppen