Verksamhet

Solwers-företagen är specialiserade på att erbjuda lösningar inom arkitektur, teknisk konsultation, miljöövervakning, projektledning, cirkulär ekonomi samt digitala lösningar. Kunderna är offentliga organisationer och privata företag i Finland och Sverige.

Solwers vanliga uppdrag inom den offentliga och privata sektorn inkluderar mångsidiga planerings- och projektledningstjänster för den byggda miljön. Inom byggbranschen erbjuder Solwers både offentliga och privata kunder planeringstjänster inom arkitektur, struktur och husteknik.

Digitala tjänster som erbjuds omfattar bland annat vibrations- och riskanalystjänster, tillhandahållande av digitala plattformar till tredje part, IoT-lösningar och tjänster för ekonomiförvaltning. Lösningarna är allmänt skalbara enligt kundens behov. Ett exempel på en digital tjänst är fjärrövervakningssystemet EMO (Environment Monitoring System), där all data är öppet tillgänglig online för parterna i projektet.

Den cirkulära ekonomin är en växande trend och grunden för framtidens ekonomi och samhälle. Solwers nya koncept för cirkulär ekonomi-kvarter förvandlar gamla förortskvarter till moderna och hållbara kontorslokaler och bostäder utan att demolera dem.

Vår bransch

Arkitektur

Vi skapar individuella lösningar och hållbara idéer för stadsbildens landmärken, bostads- och kommersiella byggnader, byggnadsrenoveringar och inredning.

Infrastruktur

Vi stödjer livsmiljöbyggare med tillförlitliga mätningar, planer och kvalitetskontroll på trafikinfrastruktur-, livsmiljö- och bergbyggnadsprojekter.

Konstruktionsteknik

Vi utför konstruktionsprojektering av nybyggnads- och renoveringsprojekt och konditionsutredningar.

VVS

Vi planerar VVS-system i utmanande nybyggnadsprojekt och byggnadsrenoveringar och utför akustisk design för offentliga utrymmen, arbetsplatser och bostadshus. Vi erbjuder passivhuslösningar och tjänster för kostnads- och mängdberäkning.

Projektledning

Vi leder och övervakar byggprojekt av offentliga och privata entreprenörer och erbjuder miljöanalyser och besiktningar.

Miljöövervakning

Vi mäter, inspekterar och övervakar vibrationseffekterna på den byggda miljön i bergschaktnings- och anläggningsprojekt.

El- och automationsteknik

Vi erbjuder planering av el- och automationslösningar för offentliga och privata operatörer.

Digitala lösningar

Vi producerar säkerhet och konkurrenskraft med iot-applikationer och byggplatsdigitalisering för nyckelentreprenörer inom byggbranschen.

Finansiella förvaltningstjänster

Vi tar hand om ekonomi-, löne- och HR-administrationen av våra kundföretag med tjänster och applikationer och stödjer affärsutveckling.

Supply Chain & Logistics

Vi skapar hållbara Supply Chain strategier och effektiva lösningar, vi utvecklar och optimerar gods- och informationsflöden och förbättrar logistiknätverk baserat på datadrivna analysmetoder.

Företag

Scroll to Top