+ Kaikki palvelualamme

Ympäristö- ja mittauspalvelut

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön vankalla ammattitaidolla toteutettuja ja laadukkaita mittaus-, maaperätutkimus- ja suunnittelupalveluja. Toimintamme on ennalta ehkäisevää systemaattista ympäristötyötä analyysejä, tutkimusta ja suunnittelua varten sekä lupien laatimista. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa ja tuemme ympäristöasioissa päivittäisessä työssämme. Kaupunkiympäristössä on huomattava määrä erilaisia melu- ja tärinälähteitä. Myös rakentamisessa on huomioitava ympäristö ja siihen liittyvät rajoitteet. Ympäristöselvitysten ja -mittausten avulla varmistut siitä, että vallitsevat melu- ja tärinätasot täyttävät viranomaisten asettamat määräykset. Akustisilla kenttämittauksilla tutkimme esimerkiksi ääneneristävyyttä, melutasoa ja huoneakustiikkaa.

Palvelumme

Pohjatutkimukset

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön vankalla ammattitaidolla toteutettuja ja laadukkaita mittaus-, maaperätutkimus- ja suunnittelupalveluja. Toimintamme on ennalta ehkäisevää systemaattista ympäristötyötä analyysejä, tutkimusta ja suunnittelua varten sekä lupien laatimista. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa ja tuemme ympäristöasioissa päivittäisessä työssämme.

Tutustu Solwersin palveluntarjoajiin

GeoUnion Oy, Vantaa
Tarjoamme asiakkaillemme nykyaikaisella kalustolla tehtyjä pohjatutkimuksia. Palvelutarjontaamme kuuluvat kaikki yleisimmät tutkimusmenetelmät, kuten heijari– ja puristinheijarikairaukset sekä paino-, porakone– ja siipikairaukset. Lisäksi palvelutarjontaamme kuuluvat mm. pohjavesiputkien asennukset sekä maanäytteiden ottaminen ja näytteiden kattava analysointi. Tutkimusten yhteydessä teemme tarvittavat mittaukset ja maastokartoitukset. Tutkimusten lisäksi tarjoamme myös geoteknisiä suunnittelupalveluita. 

Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, Tampere
Tarjoamme asiantuntevia louhinta-, räjäytys- ja maanrakennusalan konsultointi- ja mittauspalveluja. Yrityksellämme on alalta kokemusta jo kymmenien vuosien ja tuhansien toimeksiantojen verran. 

Licab AB, Luleå & 5 muuta toimistoa 
Teemme infrastruktuuri-, teollisuus- ja yhteiskuntaprojekteja ja näillä alueilla meillä on toimeksiantoja monenlaisissa projekteissa. 

Palvelumme

Geotekninen suunnittelu

Teemme mm. perustamistapasuunnittelua, hulevesi-, pinnantasaus- ja kuivatussuunnittelua sekä kaivanto- ja louhintasuunnittelua. Suunnittelussamme otetaan huomioon muun muassa maan sortumavaara, painuma- ja kantavuusominaisuudet, maakosteus, pohjavesi, routa, maaperän pilaantuneisuus ja aggressiivisuus sekä radon.

Tutustu Solwersin palveluntarjoajiin

GeoUnion Oy, Vantaa
Tarjoamme asiakkaillemme geoteknistä suunnittelua talo– ja infrarakentamisen tarpeisiin sekä teollisuudelle. Palvelutarjontaamme kuuluvat mm. perustamistapalausunnot, hulevesi-, pinnantasaus– ja pohjanvahvistussuunnitelmat sekä kaivanto– ja louhintasuunnitelmat. Suunnittelijoillamme on FISE:n myöntämä Vaativan (P) / Poikkeuksellisen vaativan (PV) luokan pohjarakennesuunnittelijan pätevyys liittyen uudisrakentamiseen.

Palvelumme

Ympäristöselvitykset- ja mittaukset

Kaupunkiympäristössä on huomattava määrä erilaisia melu- ja tärinälähteitä. Myös rakentamisessa on huomioitava ympäristö ja siihen liittyvät rajoitteet. Ympäristöselvitysten ja -mittausten avulla varmistut siitä, että vallitsevat melu- ja tärinätasot täyttävät viranomaisten asettamat määräykset.

Oli kyse sitten liikennemelusta, taloteknisten laitteiden aiheuttamasta melusta tai esimerkiksi liikennetärinästä, meidän asiantuntijamme auttavat teitä tarpeidenne mukaan mittauksissa, selvityksissä ja suunnittelussa. 

Asiantuntijamme tekevät monipuolisia rakennusfysiikkaan, ympäristöolosuhteisiin, asumisviihtyvyyteen ja tuotteiden laadunvalvontaan sekä tuotekehitykseen liittyviä mittauksia ja testauksia. Mittauksia suoritetaan niin kenttäolosuhteissa kuin hyvin varustetussa laboratoriossamme.   

Tutustu Solwersin palveluntarjoajiin

Insinööritoimisto W. Zenner Oy, Helsinki 
Tarjoamme laajan valikoiman mittaus– ja testauspalveluita. Käytössämme on oma LVI- ja äänilaboratoriomme, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T276. Asiantuntijamme tekevät kaikki keskeiset ympäristöselvitykset sekä ympäristömittaukset. Mittausvalikoimaamme kuuluu mm. ympäristömelumittaukset, tärinämittaukset ja liikennemelumittaukset. Voimme lisäksi tehdä selvityksiä liittyen mm. taloteknisten laitteiden aiheuttamaan ympäristömeluun, juna-, raide ja tieliikennemeluun tai esimerkiksi ulkoilmakonserttien aiheuttamaan ympäristömeluun. 

 Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, Tampere
Tarjoamme asiantuntevia louhinta-, räjäytys– ja maanrakennusalan konsultointi– ja mittauspalveluja. Yrityksellämme on alalta kokemusta jo kymmenien vuosien ja tuhansien toimeksiantojen verran.

GeoUnion Oy 
Suoritamme ympäristömittauksia liittyen maarakentamisen laadunvalvontaan ja ympäristön seurantaan. Palvelutarjontaamme kuuluvat mm. tarkat painuma- ja seurantamittaukset. Lisäksi tarjontaamme kuuluvat maa-ainestäyttöjen kantavuuskokeet, geotekniset laboratoriopalvelut sekä pilaantuneisuustutkimukset. 

Kalliotekniikka Oy Rockplan Ltd 
Ympäristön ja luonnon huomioiminen on infra- ja kaupunkiympäristörakentamisen perusedellytys. Lähtökohtana on laadukas ympäristönhallintaohjelma, ympäristöriskien arvioiminen ja haittojen minimoiminen. Tavoitteena on varmistaa, etteivät ympäristöolosuhteet merkittävästi muutu rakentamisen seurauksena. 

Rockplanin kokeneet asiantuntijat suunnittelevat yksilöllisesti jokaisen rakennuskohteen, tarkastavat ympäristöriskit, määrittävät tarvittavat tutkimukset ja laativat ympäristönhallintaohjelman. Meillä on kokemusta kalliorakentamiskohteiden maa- ja kalliopohjaveden hallinnasta, laadun tarkkailusta sekä painumien seurannasta. 

Palvelumme

LVI- ja äänitekniset mittaukset

Mittaus- ja testauspalvelumme valikoima on hyvin laaja. Teemme mittauksia kenttäolosuhteissa sekä LVI- ja äänilaboratoriossamme, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T276. Teemme esimerkiksi akustisia laboratoriomittauksia, joilla mittaamme äänitehotasoa, äänenvaimennusta ja ääniabsorptiota.

Akustisilla kenttämittauksilla tutkimme esimerkiksi ääneneristävyyttä, melutasoa ja huoneakustiikkaa. Teemme myös LVI-laitteiden virtaus-, sähkö- ja ääniteknisiä mittauksia, LVI-tekniikkaan liittyv kenttämittauksia ja rakennusfysikaalisia mittauksia (mm. lämpötila, kosteus, paine). Meiltä saat myös vesikalusteiden virtaus-, lämpötila- ja äänitekniset mittaukset. 

Tutustu Solwersin palveluntarjoajiin

Insinööritoimisto W. Zenner Oy, Helsinki 
Asiantuntijamme tekevät monipuolisia rakennusfysiikkaan, ympäristöolosuhteisiin, asumisviihtyvyyteen ja tuotteiden laadunvalvontaan sekä tuotekehitykseen liittyviä mittauksia ja testauksia. Mittauksia suoritetaan niin kenttäolosuhteissa kuin kahdessa hyvin varustetussa laboratoriossamme. Tuomme asiantuntemuksemme myös tuotekehitysprosesseihin, jolloin tunnistamme prototyypin ongelmat ja kehityskohteet sekä autamme teitä ratkaisemaan ne jo suunnitteluvaiheessa. Ääniteknisten kenttämittausten tulosten ja vahvan akustiikkaosaamiemme pohjalta teemme ratkaisuehdotukset todettuihin ongelmakohtiin. 

Muut Solwers-palvelut

Tutustu myös muihin palveluihin, joita yhtiömme tarjoavat.
Scroll to Top