+ Kaikki palvelualamme

Infrastruktuuri

Infrastruktuurin varaan rakentuu yhteiskunnan toimintakyky ja tulevaisuus.Tiet, väylät, radat ja sillat takaavat ihmisten ja tavaroiden sujuvan liikkumisen. Kaupunkitilat monipuolistuvat ja elinympäristöjen palvelut laajenevat vastaamaan yhä paremmin asukkaiden toiveita ja tarpeita. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kehittää asuinalueita kohti vähähiilisempää huomista. Teemme suunnitelmat, joiden pohjalta kaikki tämä toteutetaan tehokkaasti ja kestävästi.

Palvelumme

Silta- ja tunnelisuunnittelu

Siltaosaamisemme avulla ylität esteet sujuvasti ja kestävästi. Repertuaarimme kattaa koko siltasuunnittelun skaalan ja kaikki suunnittelutasot aina esiselvityksistä rakentamissuunnitteluun. Suunnittelemme ja mallinnamme kestävät ja turvalliset sillat ja taitorakenteet, jotka sopivat hyvin ympäristöönsä.

Suunnittelemme kaikki taitorakenteet vahvalla ammattitaidolla. Siltojen lisäksi teemme suunnitelmat tukimuureista, meluesteistä, paalulaatoista ja muista lujuuslaskelmia vaativista rakenteista. 

Meiltä löytyy kokemusta myös lukuisista liikenne- ja vesihuoltotunneleiden suunnitteluhankkeista. Ammattitaitoisella suunnittelulla varmistetaan, että maanalaiset tilat voidaan toteuttaa turvallisesti ja taloudellisesti säilyttäen maanpäälliset toiminnot ennallaan. 

Tutustu Solwersin palveluntarjoajiin

Pontek Oy – Espoo, Kuopio
Vahvasti asiakaslähtöinen silta- ja rakennesuunnittelun osaaja, joka tuottaa kestäviä ja ympäristön huomioivia rakenneratkaisuja yksityisille ja julkisille rakentajille. Siltasuunnittelun osalta erityisosaamistamme ovat jännitetyt sillat, terässillat ja avattavat sillat.

Finnmap Infra Oy – Helsinki, Tampere, Lahti, Turku, Oulu, Lohja, Jyväskylä

Laaja-alainen infrasuunnittelutoimisto, joka suunnittelee sillat ja taitorakenteet toimivassa yhteistyössä tie-, rata- ja katuverkon suunnittelun kanssa. 

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd – Helsinki, Turku, Tampere

Rockplan on nimensä mukaisesti kalliorakennesuunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto, joka on ollut mukana monissa Suomen suurimmissa maanalaisissa hankkeissa. Yrityksellä on osaamista myös metro-, liikenne- ja vesihuoltotunneleiden suunnittelusta. 

Palvelumme

Väyläsuunnittelu

Väylät vievät meitä kaikkia arkiseen aherrukseen ja vapaa-ajan viettoon, liikummepa jalan tai kulkuneuvon kyydissä. Meiltä saat kestävät ratkaisut tie-, raide- ja katuyhteyksien kehittämiseksi tulevaisuuden tarpeisiin. Monipuolinen tiesuunnittelun osaamisemme kattaa kaikki väylätasot moottoriteistä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiin. Huomioimme suunnitelmissamme eri liikennemuotojen tarpeet kuljetuksista joukkoliikenteeseen sekä henkilöautoista pyöräilyyn ja kävelyyn.

Hallitsemme hankkeen koko elinkaaren esiselvityksistä aina yksityiskohtaiseen rakentamisen aikaiseen suunnitteluun. Tiesuunnitteluratkaisumme ovat toimivia, kustannustehokkaita ja kestäviä.

Toimivat rata- ja raitiotiesuunnitelmamme tukevat viisasta ja ilmastoystävällistä liikkumista. Meiltä saat vahvaa ja monipuolista osaamista rauta- ja raitioteiden sekä metrojärjestelmien suunnitteluun. Tarjoamme suunnittelua rakentamiseen ja kunnossapitoon kaikissa suunnittelun osavaiheissa. Suunnittelemme mallipohjaisesti ja kehitämme jatkuvasti ratkaisuja, joilla voimme edistää raideliikenteen tehokasta hyödyntämistä.

Katusuunnittelumme avulla muodostat kaupungin liikenne- ja palveluverkostoista sujuvia ja tehokkaita. Teemme katuyhteyksistä järkeviä ja teknisiä ratkaisusta toimivia, jotta elinympäristöt palvelevat asukkaita ja huomioivat ympäristöä parhaalla mahdollisella tavalla. Monipuolisten katuhankkeiden tuomalla kokemuksella uudistamme kaupunkeja luomalla uutta ja saneeraamalla vanhaa.

Tutustu Solwersin palveluntarjoajiin

Finnmap Infra Oy – Helsinki, Tampere, Lahti, Turku, Oulu, Lohja, Jyväskylä
Suunnittelemme tulevaisuuden liikenneyhteyksiä ja kaupunkitilaa.

Palvelumme

Kunnallistekninen suunnittelu

Katu- ja kunnallisteknisen suunnittelun avulla teemme kaupungeista toimivia palvelukokonaisuuksia. Tarjoamme käyttöönne vahvaa katu- ja aluesuunnittelun sekä vesihuollon järjestelmien osaamista. Järkevien ja viihtyisien katuyhteyksien sekä toimivien teknisten ratkaisujen avulla luomme asukkaita palvelevaa elinympäristöä, samalla huomioiden luontoympäristöä parhaalla mahdollisella tavalla. Monipuolisten suunnitteluhankkeiden tuomalla kokemuksella elävöitämme kaupunkeja uutta luoden ja vanhaa saneeraten.

Tutustu Solwersin palveluntarjoajiin

Finnmap Infra Oy – Helsinki, Tampere, Lahti, Turku, Oulu, Lohja, Jyväskylä
Suunnittelemme kestävät ratkaisut tulevaisuuden liikenteeseen ja kaupunkitilaan. Teemme katu- ja rakentamissuunnitelmat sekä suunnittelemme puistoalueet ja muut kaupunkiympäristöt. Meiltä saat asiantuntemuksen vesihuoltoverkostojen suunnitteluun ja hulevesien hallintaan.

Palvelumme

Liikennesuunnittelu

Huolehdi avullamme liikenteen sujuvuudesta ja palveluiden saavutettavuudesta myös tulevaisuudessa. Meiltä saat tasokkaat liikennejärjestely- ja liikenteenohjaussuunnitelmat katu- ja tiehankkeisiin. Osaamisemme avulla järjestät myös kiinteistösi liikenteen turvalliseksi ja tehokkaaksi eri kulkumuodot huomioiden.  

Suunnitelmamme palvelevat liikenteen monimuotoisia tarpeita raskaasta liikenteestä pyöräilijään ja jalankulkijaan. Huomioimme ratkaisuissa ympäristön olosuhteet tiiviistä rakentamisesta suojeltavaan luontoon. Tähtäämme turvalliseen, sujuvaan ja kestävään liikkumiseen toimivuustarkasteluiden ja mallintamisen avulla. Laadimme myös liikenneselvitykset, vaikutusten arvioinnit sekä hankearvioinnit. 

Tutustu Solwersin palveluntarjoajiin

Finnmap Infra Oy – Helsinki, Tampere, Lahti, Turku, Oulu, Lohja, Jyväskylä
Suunnittelemme kestävät ratkaisut tulevaisuuden liikenteeseen ja kaupunkitilaan. 

Palvelumme

Maisema- ja valaistussuunnittelu

Luo elinympäristöstä toimiva ja miellyttävä kokonaisuus. Viher- ja maisemasuunnittelumme avulla elävöität väylä- ja kaupunkiympäristöjä hankkeiden kaikissa suunnitteluvaiheessa. Suunnittelemme katu-, tie- ja rataympäristöt sekä puisto- ja viheralueet esteettisiksi ja kestäviksi.

Hyödynnämme mallinnusosaamistamme ympäristöratkaisujen visualisoinneissa.

Meiltä saat myös ympäristöarvojen ja -vaikutusten arvioinnit. Teemme luontokartoitukset, Natura-vaikutusten arvioinnit, lausuntopyynnöt ja seurantasuunnitelmat. Laadimme myös ympäristöön liittyvät lupahakemukset.

Valaistusosaamisemme avulla tuot fiksua valoa julkisiin ulkotiloihin ja väyläympäristöihin. Suunnittelemme asiantuntevat ratkaisut, jotka parantavat valaistuksen energiatehokkuutta ja säästävät energiaa. Suunnitelmamme luovat tunnelmia ulkoalueisiin ja kehittävät elinympäristöistä turvallisempia.

Luomme kestävät ratkaisut väylien ja ulkoalueiden valaistukseen hankkeen kaikissa osavaiheissa. Tarjoamme myös puisto- ja aluevalaistukset. Innovoimme elinympäristöjen parhaat ratkaisut monialaisesti yhdessä muiden tekniikka-alojen asiantuntijoiden kanssa. Havainnollistamme ratkaisujamme myös valaisevilla visualisoinneilla.

Tuotamme tasokkaat sähkösuunnitelmat monipuolisiin infra-alan tarpeisiin. Valaistuksen sähkösuunnittelun lisäksi suunnittelemme esimerkiksi sähköautojen latauspisteet, sähköratkaisut tapahtumiin ja pumppaamojen sähköistykset.

Tutustu Solwersin palveluntarjoajiin

Finnmap Infra Oy – Helsinki, Tampere, Lahti, Turku, Oulu, Lohja, Jyväskylä
Kehitämme kestävät ratkaisut tulevaisuuden liikenteeseen ja kaupunkitilaan. Suunnittelemme väylä- ja kaupunkiympäristöistä maisemaan soveltuvia ja kukoistavia kokonaisuuksia. Ratkaisumme väylien ja alueiden valaistukseen ovat käyttäjiään palvelevia ja energiatehokkaita.

Palvelumme

Geotekniikka ja geologia

Geotekniikan asiantuntijamme varmistavat, että väylät, sillat ja muut infrarakenteet ovat vakaalla pohjalla. Suunnittelemme toimivat geotekniset ratkaisut tie-, rata- ja katukohteisiin. Määritämme maaperän ominaisuudet ja mitoitamme pohjanvahvistusratkaisut perusteellisesti ja vahvalla ammattitaidolla.

Tarjoamme geologisia palveluita projektien ja hankkeiden suunnittelu-, toteutus ja seurantavaiheisiin. Geologimme varmistavat, että hanke toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, ympäristöä arvostaen ja rakentamisen ympäristövaikutukset huomioon ottaen.

Tutustu Solwersin palveluntarjoajiin

Finnmap Infra Oy – Helsinki, Tampere, Lahti, Turku, Oulu, Lohja, Jyväskylä
Suunnittelemme kestävät ratkaisut tulevaisuuden liikenteeseen ja kaupunkitilaan. Laadimme pohjarakennesuunnitelmat tie- ja ratakohteisiin sekä katujen ja kunnallistekniikan hankkeisiin. Palvelemme infrahankkeiden elinkaaren kaikissa vaiheissa esisuunnittelusta rakentamisen aikaiseen suunnitteluun. Meiltä löytyy myös FISE:n vaativa ja poikkeuksellisen vaativa -pätevyyksiä. 

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd –  Helsinki, Turku, Tampere Rockplanin tarjoamat geologiset palvelut sisältävät muun muassa rakennettavuus- ja ympäristöselvityksiä, maa- ja kallioperän tutkimusohjelmia, kairasydännäytteiden loggauksia sekä riskitarkasteluita. Kalliolaadun kartoitusten, pistepilvien sekä fotogrammetristen 3D-mallien avulla geologit määrittävät kalliomekaanisia parametreja, joista saadaan lähtötiedot kalliorakennesuunnitteluun. 

Palvelumme

Kalliorakennesuunnittelu

Kalliorakennesuunnittelun avulla autamme asiakkaitamme hyödyntämään kiinteistöään tehokkaammin esimerkiksi sijoittamalla toimintoja maan alle. Väestönsuojien lisäksi maan alle voidaan rakentaa monenlaisia muita toimintoja, kuten joukkoliikennettä, pysäköintiä ja liikuntatiloja. Kalliomekaniikka analysoi kolmiulotteisten mallien avulla kallion käyttäytymistä ja mallintaa kalliorakenteelliset vaihtoehdot.

Näiden ratkaisujen pohjalta laaditaan tarkat louhinta-, lujitus- ja tiivistyssuunnitelmat, jotta työt saadaan toteutettua taloudellisesti ja turvallisesti. Ammattitaitoisella suunnittelulla varmistetaan, että maanalaiset tilat voidaan toteuttaa turvallisesti ja taloudellisesti säilyttäen maanpäälliset toiminnot ennallaan. Tarjoamme geologisia palveluita projektien ja hankkeiden suunnittelu-, toteutus ja seurantavaiheisiin. Geologimme varmistavat, että hanke toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, ympäristöä arvostaen ja rakentamisen ympäristövaikutukset huomioon ottaen.

Tutustu Solwersin palveluntarjoajiin

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd – Helsinki, Turku, Tampere
Rockplan on nimensä mukaisesti kalliorakennesuunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto, joka on ollut mukana monissa Suomen suurimmissa maanalaisissa hankkeissa. Meiltä löydät kaikki kalliorakennesuunnittelun palvelut hankkeen kaikkiin vaiheisiin, kalliomekaanisista analyyseista ja simuloinneista geologisiin kartoituksiin sekä louhinta-, lujitus- ja tiivistyssuunnitteluun. 

Muut Solwers-palvelut

Tutustu myös muihin palveluihin, joita yhtiömme tarjoavat.
Scroll to Top