+ Kaikki palvelualamme

Arkkitehtuuri

Suunnittelemme yksilöllistä ja kestävää arkkitehtuuria aluesuunnittelusta sisustuksiin. Yhdyskuntien toimivuus ja viihtyisyys sekä rakennetun ympäristön kauneus ja kulttuuriarvojen vaaliminen ovat keskeisiä toimintaamme ohjaavia tavoitteita. Tarjoamme kattavan valikoiman arkkitehtisuunnittelupalveluita sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaillemme vastuullisesti laaja-alaiseen kokemukseemme perustuen. Yhteistyötapamme asiakkaidemme kanssa on aina keskusteleva ja analyyttinen. Toimimme luotettavasti vaihtelevissa hanke- ja toteutusmuodoissa hyödyntäen uusimpia suunnittelun työkaluja. Kestävät suunnitteluratkaisut ovat olennainen osa palvelutarjontaamme. Osaamisalueisiimme kuuluvat muun muuassa historiallisten rakennusten vaativat peruskorjaukset, korkea rakentaminen, uudisrakentaminen kaupunkuvallisesti haastaville paikoille, käyttötarkoituksen muutokset ja konversiot sekä kaupunkiympäristön kehittäminen ja aluesuunnittelu.

Palvelumme

Julkiset rakennukset ja hankkeet

Etsitkö toimijaa, jolla on vahva kokemus laajoista suunnitteluhankkeista? Olemme kokeneita tekijöitä julkisten uudisrakennusten ja laajennusten suunnittelussa. Yksilöllisen suunnittelun perustana toimivat rakennuspaikan ominaisuudet ja tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet.

Ympäristömme rakentuu erilaisista julkisten toimintojen tiloista, jotka ovat parhaimmillaan kutsuvia ja helposti lähestyttäviä ihmisten tiloja ja kohtaamispaikkoja. Toiminnallisuus, kestävyys ja ekologisuus nitoutuvat aikaa kestäväksi korkealaatuiseksi arkkitehtuuriksi. Lukkaroinen Arkkitehtien ydinosaamista on suurten monitoimitalojen ja oppimisympäristöjen sekä terveydenhuollon rakennusten suunnittelu. Osaaminen on toistuvasti palkittu kilpailumenestyksellä.

Tutustu Solwersin palveluntarjoajiin

ADT Oy Architects Davidsson Tarkela –  Helsinki 
Olemme vaativiin peruskorjauksiin, haastavaan uudisrakentamiseen ja kaupunkikehitykseen erikoistunut helsinkiläinen arkkitehtitoimisto.

Lukkaroinen Oy – Oulu, Helsinki & Turku
Meillä on laaja kokemus ja erityisosaaminen laajojen kokonaisuuksien suunnittelusta. Olemme luotettava ja keskusteleva kumppani, jolla on kyky sovittaa yhteen eri tahojen tavoitteet ja reunaehdot ja lähtökohdat. Kuuntelemalla asiakasta pyrimme ylittämään heidän odotuksensa tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja toiminnallisuutta unohtamatta.

Yhdistämme tavoitteet toiminnallisarkkitehtoniseksi kokonaisideaksi: konseptiksi, josta rakennuksen suunnitteluratkaisu jalostuu. Ydinosaamistamme on laajojen monitoimitalojen sekä terveydenhuollon rakennusten suunnittelu.

Oy Polyplan Ab – Vaasa
Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme laadukkaita ratkaisuja sekä pienissä että suurissa projekteissa. Asiakaskuntamme koostuu sekä yksityisistä että julkisista toimijoista. Yhteistyöverkostomme kautta voimme tarjota projektiinne kokonaissuunnittelua.

Kalliotekniikka Oy Rockplan Ltd – Helsinki, Turku, Tampere
Arkkitehtisuunnittelun palvelut kattavat kaikki projektin vaiheet hankekehityksestä rakennustyön aikaiseen suunnitteluun. Suunnittelussa otetaan huomioon toiminnalliset kysymykset, laadulliset ja taloudelliset valinnat sekä ympäristölliset ja kaupunkikuvalliset ratkaisut.
 

Vaikka suunnittelukohteiden tavoitteet ja koot vaihtelevat suuresti eri hankkeissa, on jokaisen onnistuminen meille yhtä tärkeää. Tarjoamme kaikkiin hankkeisiin asiakaslähtöistä ja korkeatasoista arkkitehti- ja pääsuunnittelua vahvalla ammattitaidolla. 

Palvelumme

Liikerakennukset ja toimitilat

Olemme elinympäristömme suunnittelun taitavia ja monipuolisia osaajia. Tarkkaan harkitun tasapainon tavoittelu arkkitehtonisen perintömme, resurssitehokkaan rakennussuunnittelun ja hyvän kaupunkiympäristön välillä ohjaa kaikkea suunnittelutyötämme.

Tutustu Solwersin palveluntarjoajiin

ADT Oy Architects Davidsson Tarkela – Helsinki 
Olemme vaativiin peruskorjauksiin, haastavaan uudisrakentamiseen ja kaupunkikehitykseen erikoistunut helsinkiläinen arkkitehtitoimisto.

Lukkaroinen Oy – Oulu, Helsinki, Turku
Liiketoiminnan ympäristöt vaativat eri toimialojen prosessien ja logististen kytkösten kokonaisvaltaista ymmärrystä. Suunnittelemme myymälätiloja, kauppakeskuksia ja monitilakokonaisuuksia vastaamalla asiakkaiden tarpeisiin viihtyisillä ja toiminnallisilla ratkaisuilla.

Oy Polyplan Ab – Vaasa
Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme laadukkaita ratkaisuja sekä pienissä että suurissa projekteissa. Asiakaskuntamme koostuu sekä yksityisistä että julkisista toimijoista. Yhteistyöverkostomme kautta voimme tarjota projektiinne kokonaissuunnittelua.

Palvelumme

Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen liittyy rakennettujen kulttuuriympäristöjen suojeluun.

Tarjoamme asiakkaillemme vaativiin referensseihin perustuvan todennetun osaamisen suojeltujen rakennusten konservoivaan korjaamiseen, korkean profiilin historiallisten kohteiden peruskorjaukseen sekä laaja-alaiseen täydentämisrakentamiseen. 

Arkkitehti ei ole koskaan yksin rakennuksen korjaushankkeessa. Käsityksen hyvästä toteutuksesta arkkitehti muodostaa nojaten paitsi omaan ammattitaitoon ja kokemukseen, myös eri asiantuntijoiden kanssa neuvotteluun. Korjausrakentamisessa työ on viime kädessä aina erilaisten näkemysten yhteensovittamista. Rakennettu ympäristömme, hyvässä ja pahassa, on muodostunut jatkuvassa muutosten virrassa.

Hyvä suojelu tiedostaa historian lisäksi tulevaisuuden haasteet

Arkkitehti ei ole koskaan yksin rakennuksen korjaushankkeessa. Käsityksen hyvästä toteutuksesta arkkitehti muodostaa nojaten paitsi omaan ammattitaitoon ja kokemukseen, myös eri asiantuntijoiden kanssa neuvotteluun. Korjausrakentamisessa työ on viime kädessä aina erilaisten näkemysten yhteensovittamista. Rakennettu ympäristömme, hyvässä ja pahassa, on muodostunut jatkuvassa muutosten virrassa.


Pyrimme toiminnassamme noudattamaan avointa keskustelevaa lähestymistapaa, jossa voidaan tuoda esille perusteltuja ja selkeitä mielipiteitä, vaikka ne olisivatkin tavallisuudesta poikkeavia. Korjausrakennushankkeille leimallista on, että niissä kehitystarpeet ja suojelukysymykset ovat joskus ristiriidassa keskenään. Kyse on kuitenkin usein tulevaisuuden näkymistä, johon osaava suunnittelija pystyy ottamaan kantaa.

Uskomme, että vanhojen rakennusten konversioiden merkitys tulee korostumaan rakentamisen kiertotalouden myötä. Käyttötarkoituksen muutoksissa syntyy parhaimmillaan viehättävää uutta ympäristöä. Sellaista, joka sitoutuu hetkeen ja muodostaa myöhemmin kulttuurihistoriaa.

Tutustu Solwersin palveluntarjoajiin

ADT Oy Architects Davidsson Tarkela – Helsinki 
Olemme vaativiin peruskorjauksiin, haastavaan uudisrakentamiseen ja kaupunkikehitykseen erikoistunut helsinkiläinen arkkitehtitoimisto.

Lukkaroinen Oy – Oulu, Helsinki, Turku
Arkkitehtitoimisto Sabelström yhdistyi Lukkaroinen Arkkitehteihin vuoden 2022 keväällä täydentäen osaamistamme erityisesti korjausrakentamisen osaamisellaan. Asiakkaan kanssa käydään yhdessä läpi hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet. Tutustumme viranomaismääräyksiin ja vierailemme kohteessa paikan päällä, sillä ympäristössä oleva rakennuskanta on tärkeä lähtökohta suunnittelulle. Luonnoksien avulla pääsemme syvempään keskusteluun asiakkaan kanssa ja keskusteluissa esiin tulleiden tarkennuksien sekä ideoiden pohjalta tarkennetaan hyväksytyt luonnokset lupa-asiakirjoiksi.

Tarpeen vaatiessa toteutamme laadukkaat visualisoinnit kuvaamaan rakennuksen tai tilan ilmettä esimerkiksi kohteen ennakkomarkkinointia varten.

Toteutamme tarpeen vaatiessa kohteesta laadukkaat ja ideaa tai toteutusvaihetta havainnollistavat visualisoinnit kuvaamaan rakennuksen tai tilan ilmettä esimerkiksi käyttäjien sitouttamista tai kohteen ennakkomarkkinointia varten.

Oy Polyplan Ab – Vaasa
Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme laadukkaita ratkaisuja sekä pienissä että suurissa projekteissa. Asiakaskuntamme koostuu sekä yksityisistä että julkisista toimijoista. Yhteistyöverkostomme kautta voimme tarjota projektiinne kokonaissuunnittelua.

Palvelumme

Sisustussuunnittelu

Sisustussuunnittelussa otamme huomioon toiveesi ja autamme sinua toteuttamaan sinun näköisesi sisustuksen valitsemalla laadukkaat sekä kustannustehokkaat ratkaisut. Sisustussuunnittelijamme tarjoavat erittäin kattavan suunnittelupalvelun ideavaiheesta aina pienimpäänkin detaljitason suunnitteluun. Sisustussuunnittelupalvelu tarjoaa asiakkaillemme toimivia, viihtyisiä ja esteettisiä sisustuksia työpaikoille, liiketiloihin, ravintolaympäristöihin, hotelleihin, koteihin ja loma-asuntoihin.

Tutustu Solwersin palveluntarjoajiin

Lukkaroinen Oy – Oulu, Helsinki, Turku

Lahjakkaiden suunnittelijoiden joukostamme löytyy osaamista ja raikasta ideointia kaikkiin hankkeisiin, mukaan lukien sairaalat, koulut, työympäristöt, liikehuoneistot, ravintolat, kahvilat ja yksityiskodit. Lisäksi teemme myös tarvittaessa valaistussuunnittelua hankkeiden yhteydessä.

Yhteistyö toimistomme arkkitehtien kanssa on tiivistä, monipuolista ja monialaista. Pystymme toteuttamaan suunnittelun kaikki eri vaiheet tilasuunnittelusta pintamateriaaleihin, kiinto- ja irtokalustesuunnitteluun, valaistussuunnitteluun sekä tekstiilisuunnitteluun. Tuotamme myös aina laadukkaat suunnitteluasiakirjat, joilla on helppo pyytää tarjouksia.

Oy Polyplan Ab – Vaasa
Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme laadukkaita ratkaisuja sekä pienissä että suurissa projekteissa. Yrityksessämme uskomme kestävään yritystoimintaan,  jonka kulmakivenä ovat osallistuvat ja asialleen omistautuneet ammattilaiset.

Palvelumme

Kaupunki- ja maankäytön suunnittelu

Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita ratkaisuja sekä pienissä että suurissa projekteissa liittyen uudis- ja korjausrakentamiseen. Rakennustekniseen suunnitteluumme kuuluvat perustus-, runko-, ja rakenneratkaisujen kehittäminen ja rakenteiden mitoitus. Huolehdimme rakennuksen toteutettavuudesta ja rakennusteknisestä toimivuudesta. BIM-tietomallinnus parantaa suunnittelun ja rakentamisen laatua.

Tutustu Solwersin palveluntarjoajiin

ADT Oy Architects Davidsson Tarkela – Helsinki 
Olemme vaativiin peruskorjauksiin, haastavaan uudisrakentamiseen ja kaupunkikehitykseen erikoistunut helsinkiläinen arkkitehtitoimisto.

Lukkaroinen Oy – Oulu, Helsinki, Turku
Tavoitteemme on luoda laadukasta ja kestävää rakennettua ympäristöä. Kaavatiimimme on yhdyskuntasuunnittelusta innostuneiden arkkitehtien tiimi, jolla on pitkä ja innovatiivinen kokemus kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta. He taitavat maankäytönsuunnittelun ja kaavoituksen lisäksi myös rakennussuunnittelun, mikä takaa suunnitelmiemme arkkitehtonisen ja toiminnallisen laadun. Tilaajan toiveiden ja suunnittelijan ammattitaidon yhdistäminen toiminnallisesti, taloudellisesti ja esteettisesti laadukkaaksi lopputulokseksi on periaatteemme, johon panostamme vuorovaikutuksellisella yhteistyöllä. Ydinosaamiseen kuuluu asemakaavojen ja yleiskaavojen sekä tontinkäyttö- ja viitesuunnitelmien laatiminen. Lisäksi osallistumme aktiivisesti maankäytön suunnittelua koskeviin arkkitehtikilpailuihin.

Muut Solwers-palvelut

Tutustu myös muihin palveluihin, joita yhtiömme tarjoavat.
Scroll to Top