Kasvua ja kannattavuus hyvällä tasolla

Solwers Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023
Solwers Oyj:n Yhtiötiedote 11.3.2024 klo 10.05

Tämä tiedote on tiivistelmä Solwers Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2023. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://solwers.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

Tilikauden (1.1.-31.12.2023) luvut ovat tilintarkastamattomia (IFRS)

Kasvua ja kannattavuus hyvällä tasolla

Heinä-joulukuu 2023 lyhyesti

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022 ja ovat samaa yksikköä.   

 • Liikevaihto oli EUR 32,8 (30,2) miljoonaa ja kasvoi +8,5 % edellisvuoden vertailukaudesta  
 • EBITA oli EUR 3,5 (3,4) miljoonaa eli 10,7% (11,3) liikevaihdosta 
 • Liikevoitto (EBIT) oli EUR 2,4 (2,3) miljoonaa eli 7,2 % (7,6) liikevaihdosta
 • Laskutusaste oli 81,3 % (79,5)
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,18 euroa (0,17)

Tammi-joulukuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto oli EUR 66,0 (62,8) miljoonaa ja kasvoi EUR 3,2 miljoonaa eli 5,1 % (40,6)
 • EBITA oli 7,0 (7,2) miljoonaa euroa eli 10,7 % (11,5) liikevaihdosta  
 • Liikevoitto (EBIT) oli EUR 4,8 (5,1) miljoonaa eli 7,3 % (8,1) liikevaihdosta 
 • Laskutusaste oli 81,5 % (80,0) 
 • Omavaraisuusaste oli 46,4 % (46,7)  
 • Omavaraisuusaste oli yli keskipitkän aikavälin tavoitteen, kasvu ja kannattavuus alle keskipitkän aikavälin tavoitteen
 • Kasvustrategian toteutus jatkui: yritysostoja tehtiin yhteensä neljä kappaletta, kaksi Ruotsissa ja kaksi Suomessa
 • Osakekohtainen tulos (EPS) on 0,32 euroa (0,38)
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 0,064 euroa osakkeelta, eli yhteensä 640 281,92 euroa.

27.2.2024 tiedotettu poikkeama oman pääoman muutoksen täsmäytyslaskelmassa on merkittäviltä osin tunnistettu ja kohdistettu. Oman pääoman täsmäytyksen jäljellä oleva kohdistamaton erä on suuruudeltaan 242 tuhatta euroa, joka ei yhtiön arvion mukaan ole olennainen. Sillä ei myöskään tule olemaan vaikutusta tilintarkastajan lausuntoon.

Avainluvut

Toimitusjohtaja Stefan Nyströmin katsaus

Solwers on jo vuosien ajan osoittanut johdonmukaista suorituskykyä ja voimakasta kasvua. Vain kolmessa vuodessa olemme kaksinkertaistaneet liikevaihdon, kannattavuuden ollessa lähellä keskipitkän aikavälin tavoitetta. Vuoden 2023 haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta tuloksemme oli jälleen hyvä. Liikevoittomme parani vuoden 2023 toisella puoliskolla, jolloin teimme myös useita yritysostoja tukeaksemme tytäryhtiöidemme toimintaa.  

Vuonna 2023 Solwersin liikevaihto oli hyvällä tasolla ja kasvoi 5,1 prosenttia 66,0 miljoonaan euroon. Kasvusta noin 50 prosenttia oli orgaanista. Myös kannattavuus ja tilauskanta olivat hyvällä tasolla, vaikka heikko Ruotsin kruunu vaikuttikin liikevaihtoon negatiivisesti. Omavaraisuusaste pysyi keskipitkän aikavälin tavoitteen yläpuolella, kun taas kasvu ja kannattavuus jäivät keskipitkän aikavälin tavoitteesta.

Solwersin konsepti tytäryhtiöiden kevyestä integroinnista mahdollistaa uniikit yrityskulttuurit ja tarjoaa tilaa luovuudelle ja innovaatioille. Konsepti mahdollistaa pienen yrityksen ketteryyden samalla kun yritykset ovat osa suurempaa, monialaista osaajaryhmää. Vuonna 2023 teimme koko konsernissa työtyytyväisyystutkimuksen. Työntekijöiden nettosuositteluindeksi (eNPS) oli +33, joka luokitellaan erittäin hyväksi. Teemme parhaamme parantaaksemme työtyytyväisyyttä entisestään, sillä tunnistamme sen positiivisen vaikutuksen suorituskykyymme. Kevyt integraatio on myös vetovoimatekijä yrityksille, jotka harkitsevat liittymistä konserniin suhteessa muihin vaihtoehtoihin.

Vuonna 2023 toteutimme yhteensä neljä yritysostoa ja yhden fuusion. Toivotimme Solwers-konserniin tervetulleiksi Transport Consultancy Group AB:n, North 68 Consulting AB:n, Arkman Arkkitehtuuri Oy:n ja LVI-Insinööritoimisto Plan-Air Oy:n. Kalliosuunnittelu Rockplan Oy sulautui Finnmap Infraan mahdollistaen asiakkaillemme laajan palveluvalikoiman suuriin infrastruktuuriprojekteihin saman katon alta.

Edellä mainittujen lisäksi vuoden aikana valmisteltiin kahta muuta yritysostoa Ruotsissa, jotka toteutuivat heti vuoden 2024 alussa: Wisegate AB ja Relitor Engineering AB, joiden yhteenlasketun liikevaihdon vuodelta 2023 arvioidaan olevan noin 117 miljoonaa Ruotsin kruunua.  Solwers sopi alkuvuodesta myös osakkuudesta ympäristökonsultointiyritys Kari & Pantsar Oy:ssä.   

Laaja asiakaskunta ja mielenkiintoisia projekteja läpi vuoden    

Solwers-yhtiöillä on yhteensä yli 500 aktiivista asiakasta, yli 3 500 käynnissä olevaa projektia ja yli 150 puitesopimusta. Valtaosa projekteista, noin 70 prosenttia, on alle 10 000 euron projekteja, jolloin ne ovat vähemmän alttiita suhdannevaihteluiden aiheuttamille keskeytyksille, lykkäyksille tai hintakilpailulle. Merkittävimpiin asiakkaisiin kuuluvat Ruotsin liikennevirasto Trafikverket, Väylävirasto, LKAB ja Senaatti-Kiinteistöt.

Noin puolet Solwersin liikevaihdosta tulee julkisen puolen projekteista ja puolet yksityiseltä sektorilta. Julkisen sektorin projektien liikevaihdosta noin puolet saadaan infraprojekteista.

Solwersin tytäryhtiöt ovat mukana monissa vihreän siirtymän hankkeissa. Mielenkiintoisena projektina mainittakoon H2 Green Steel AB:n tuleva vähäpäästöinen terästehdas Ruotsissa, jossa Solwers-yhtiö Licab AB on mukana konsulttina. Licab tarjoaa  projektihallintaa, linkittää toiminta- ja rakennustiimit, suunnittelee, edistää ja koordinoi osaprojekteja sekä hoitaa pääkonttorin projektihallintaa. Licab suunnittelee hankkeeseen myös rata- ja teknisiä ratkaisuja.

ELE Engineering AB on ollut mukana useissa hankkeissa, jotka vahvistavat Ruotsin kansallista sähköverkkoa, joka yhdistää tuulipuistot, aurinkovoimalat ja akkuenergian varastointijärjestelmät (BESS).

Esimerkkinä energiatehokkaasta suunnittelusta Suomessa mainittakoon Original Sokos Hotel Royal, joka avattiin Vaasassa kuluvan vuoden helmikuussa. Solwers-yhtiö Polyplan on yhdessä tilaaja- ja rakennuttajaorganisaation kanssa ollut ideoimassa hankkeen sisältöä heti hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheesta lähtien. Polyplanin toteuttaman pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelun (Huippu-kylpylätilat) lisäksi projektissa hyödynnettiin muiden Solwers-konserniyhtiöiden laaja-alaista osaamista: Contria Oy vastasi kohteen rakennesuunnittelusta, Insinööritoimisto W. Zenner akustiikkasuunnittelusta ja Finnmap Infra/Rockplan konsultoi kalliorakentamisen kysymyksissä.

Kiinnostava infrahanke Suomessa on muun muassa Finnmap Infran Laurila-Haukipudas-radan peruskorjaushanke. 90 kilometrin rataosuus on poikkeuksellisen pitkä ja geoteknisesti haastava. Se sisältää useita pehmeikköjä ja routasuojauskohteita. Finnmap Infra suunnittelee raidegeometriaa, parantaa tasoristeysturvallisuutta ja salaojitusta. Toinen merkittävä infrahanke on Jyväskylä-Pieksämäki välisen 15 tasoristeyksen purkaminen, sisältäen uusien tieyhteyksien suunnittelun, yhteensä 10 sillan suunnittelun, geoteknisen suunnittelun, vesien hallinnan ja kuivatuksen suunnittelun sekä kaapelisiirtojen, liikenteenohjauksen, valaistuksen sekä väyläympäristön suunnittelun. Molemmissa projekteissa toimeksiantajana on Väylävirasto ja hankkeet valmistuvat arviolta vuoden 2025 aikana.  

Lukkaroinen Arkkitehdit on ollut vuonna 2023 mukana useissa suurissa sairaala- ja koulusuunnitteluprojekteissa, mukaan lukien Laakson sairaalan, Vanhan Vaasan Sairaalan, Ahmon koulukeskuksen sekä Siilinlahden ala-asteen. Vaasan sairaalahankkeeseen osallistuu useita muitakin Solwers-yrityksiä: LVI-Insinööritoimisto Meskanen vastasi LVIS-suunnittelusta, Insinööritoimisto W. Zenner akustiikkasuunnittelusta ja Finnmap Infra infrasuunnittelusta.

Jatkuva kasvustrategia

Solwers jatkaa kasvustrategiaansa, joka perustuu ensisijaisesti yritysostoihin, mutta myös orgaaniseen kasvuun. Yritysostot kohdistuvat erityisesti alueille, joilla on runsaasti uutta tuotantoa, kuten energiasektori, automaatio ja sähkönsiirto. Monet näistä liittyvät hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja turvallisuuteen. Myös muut nykyistä palvelutarjontaa täydentävät strategiset osaamisalueet ovat yhtiölle kiinnostavia.  

Strategia ja keskipitkän aikavälin tavoitteet

Solwersin visiona on olla asiakkaidensa ensisijainen kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa.

Yhtiö tavoittelee kasvua ja laajentumista vähintään kahdessa maassa. Kasvustrategia perustuu yritysostoihin, orgaaniseen kasvuun ja houkuttelevuuteen työnantajana eri alojen ammattilaisille sekä jatkuvaan kehittymiseen.

Yhtiö pyrkii tasapainottamaan tulonlähteitään siten, että merkittävä osa liikevaihdosta tulee julkisista ja infrastruktuuriprojekteista.

Yhtiö säilyttää keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa seuraavasti:  

· Kasvu: Yli 20 prosentin liikevaihdon kasvu (12 kk)

· Kannattavuus: Yli 12 prosentin EBITA-marginaali 

· Omavaraisuusaste: Yli 40 prosenttia

Markkinanäkymät

Tämänhetkinen lyhyt markkinanäkyvyys tekee ennustamisesta haastavaa.  

Suomessa työkuormaan on odotettavissa laskua joillakin alueilla seuraavan puolen vuoden ajan. Markkinoiden voidaan kuitenkin odottaa piristyvän vuoden 2024 loppua kohti1, jos korot laskevat ja investointihalukkuus kasvaa.

Uusien tilausten määrä on kasvussa sekä Suomessa että Ruotsissa useilla segmenteillä, kuten infrastruktuuri-, teollisuus- ja toimistoprojekteissa.1,2 Yhtiö kuitenkin ennakoi, että julkisen talouden mahdolliset haasteet voivat vaikuttaa infrahankkeisiin Suomessa, kun taas Ruotsissa infrahankkeiden käynnistymistä on nopeutettu valtion toimesta.

EU:n tiukentunut sääntely koskien luonnon monimuotoisuutta avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös kiertotalousprojektit tulevat todennäköisesti etenemään.   

Uskomme, että fossiilivapaaseen energiaan siirtyminen sekä teollinen tuotanto jatkavat kasvuaan. Erilaiset uudet energiantuotantovaihtoehdot, energian varastointi, voimansiirtoverkot ja automaatioratkaisut lisäävät suunnittelu- ja projektinhallintapalvelujen kysyntää. Odotamme teollisten investointien lisääntyvän erityisesti Pohjois-Ruotsissa, jossa pula osaavista ammattilaisista on edelleen haaste.

Toimialamme on kärsinyt osaavien ammattilaisten kroonisesta pulasta viimeisen vuosikymmenen ajan. Haastava markkinatilanne on johtanut lomautuksiin, mutta irtisanomisten osuus on konsultointi- ja suunnittelusektorilla edelleen suhteellisen alhainen.1,2

Lähteet: 1SKOL Suhdannekatsaus 01/2024, 2Investeringssignalen Februari 2024 – Investeringsföretagen.

Solwersin näkymät

Solwersin liiketoimintaa tukevat kaupungistumisen megatrendi, Euroopan vihreä siirtymä,  luonnon monimuotoisuuteen liittyvän sääntelyn kiristyminen, energiatuotannon omavaraisuus ja varsinkin Ruotsissa puolustusvälineteollisuuden lisääntynet tilaukset, jotka luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös Solwersille.

Kuluvana vuonna 2024 yritysostot tulevat jatkumaan ja tukevat olemassa olevaa toimintaamme. Fokusoimme alueille, joilla on runsaasti uutta tuotantoa, keskiössä erityisesti energiaan, sähkönsiirtoon ja automaatioon liittyvät toiminnot.

Solwersilla on hyvä tilauskanta julkisen sektorin ja infrastruktuurihankkeissa sekä pitkiä toimeksiantoja myös sairaala- ja koulusuunnitteluhankkeissa. Yhtiöllä on laaja asiakaskunta ja monipuolinen palveluvalikoima – noin 70 prosenttia projekteista ovat alle 10 000 euron projekteja. Liiketoimintariskiä hallitaan toimimalla paikallisesti usealla paikkakunnalla vähintään kahdessa maassa.

Solwersin liiketoimintaympäristön odotetaan paranevan vuoden 2024 loppua kohden markkinoiden yleisen piristymisen myötä.

Hallituksen voitonjakoesitys

Solwers Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden 2023 päättyessä olivat 37 367 260,68 euroa josta tilikauden tappio oli 348 380,72 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään kertyneisiin voittovaroihin ja että voittovaroista jaetaan osinkoa 0,064 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhteensä 640 281,92 euroa.

Taloudellinen tiedottaminen

Tilinpäätös, vuosikatsaus ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2023 julkaistaan yhtiötiedotteena viimeistään 29. maaliskuuta ja ovat saatavilla digitaalisesti yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://solwers.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2024. Virallinen yhtiökokouskutsu esitetään myöhemmin.

Solwers julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2024:

31.05.2024 Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu

30.08.2024 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta

29.11.2024 Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu

Webcast

Yhtiö järjestää sijoittajille medialle ja analyytikoille englanninkielisen verkkolähetyksen 11.3.2024 klo 13.00. Webcastia voi seurata rekisteröitymällä https://solwers.videosync.fi/financial-statement-release2023/register. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä kirjallisesti esityksen aikana. Verkkolähetyksen nauuhoitus ja esitysmateriaali tulevat saataville osoitteeseen: https://solwers.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Espoossa, 11.3.2024

Solwers Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Solwers Oyj, Jasmine Jussila, viestintäjohtaja, p. 040 500 4760

Hyväksytty neuvonantaja: UB Corporate Finance Oy, ubs@unitedbankers.fi  

Solwers Oyj

Solwers on kasvuhakuinen asiantuntijakonserni, joka toimii tytäryhtiöidensä kasvualustana ja haastaa rakennetun ympäristön konsultointialan perinteiset käytännöt. Yli 25 omilla brändeillään toimivaa yritystä tarjoavat laajan valikoiman suunnittelu-, konsultointi- ja projektinhallintapalveluita. Solwers-yhtiöt työllistävät yli 700 asiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa.

solwers.fi

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.solwers.fi

Scroll to Top