Solwers Oyj:n toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikatsaus 2022 julkaistu

Solwers Oyj:n toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikatsaus 2022 julkaistu

Solwers Oyj Yhtiötiedote 31.3.2023 klo 10.00 

Solwers Oyj:n hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Lisäksi on julkaistu digitaalinen vuosikatsaus suomeksi ja englanniksi.  

Materiaalit ovat tämän tiedotteen liitteenä ja luettavissa Solwersin verkkosivuilta osoitteessa https://solwers.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/ ja englanninkielinen osoitteessa: https://solwers.com/for-investors/reports-and-presentations/.

Solwers Oyj 
Hallitus 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet  
www.solwers.com/fi

Scroll to Top