Solwers päivittää tiedonantopolitiikkaansa

Solwers Oyj   Yhtiötiedote 2.3.2022 klo 10.00

Solwers päivittää tiedonantopolitiikkaansa

Solwers Oyj on päivittänyt tiedonantopolitiikkaansa, jossa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti yhtiö viestii pääomamarkkinoiden kanssa.

Päivitetyn tiedonantopolitiikan mukaan yhtiön sijoittajaviestinnässä käyttämät kielet ovat suomi ja englanti. Aiemmin yhtiö on julkaissut yhtiötiedotteensa vain suomen kielellä.

Solwers Oyj:n hallitus on 1.3.2022 vahvistanut päivitetyn tiedonantopolitiikan, joka astuu voimaan 15.3.2022. Tiedonantopolitiikka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa solwers.fi/sijoittajat/tiedonantopolitiikka.

Solwers Oyj
Hallitus

Hyväksytty neuvonantaja:  

UB Securities Oy, Ville Väisänen, toimitusjohtaja, p. +358 40 588 6769,
sähköposti: 
ville.vaisanen@unitedbankers.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

www.solwers.fi

Scroll to Top