Solwers laajenee sähkö- ja automaatiotekniikan alalle ja ostaa Ruotsista ELE Engineering AB:n

Solwers Oyj Sisäpiiritieto 20.12.2021 klo 16.00                                 YHTIÖTIEDOTE

Solwers Oyj (”Yhtiö”) laajentaa palvelutarjontaansa sähkö- ja automaatiotekniikan alalle. Energiatekniikka on lisätty Solwersin strategiassa kiertotalouden ja digitalisaation ohella painopistealueisiin, ja tänään 20.12.2021 ruotsalainen tytäryhtiö Solwers Sweden AB on allekirjoittanut sopimuksen ruotsalaisen Exectric AB:n (”Myyjä”) kanssa ELE Engineering AB:n (”ELE”) koko osakekannan ostamiseksi (”Yrityskauppa”). Yrityskaupan on suunniteltu toteutuvan 30.12.2021 edellyttäen, että tietyt Yrityskaupan täytäntöönpanoehdot toteutuvat. Yhtiön johto pitää kaupan toteutumista todennäköisenä.

Vuonna 1984 perustettu ELE on kokonaisvaltaisten sähkö- ja automaatioratkaisujen suunnitteluun keskittynyt yritys. Asiakkaita ovat teollisuus- ja energiayhtiöiden ohella julkiset organisaatiot ja rakennusyhtiöt. ELE:n palveluksessa työskentelee 76 henkilöä ja sillä on toimistot Västeråsissa, Borlängessä ja Sundsvallissa. ELE:n liikevaihdoksi arvioidaan vuonna 2021 noin 66 miljoonaa SEK ja vuonna 2022 ennusteen mukaan noin 79 miljoonaa SEK. Kaupan toteutumisen jälkeen ELE jatkaa toimintaansa omalla nimellään ja sen henkilöstö nykyisissä tehtävissään. Myyjän edustajat jatkavat jäseninä ELE:n hallituksessa.

Yrityskaupan toteutuessa kauppahinnan kiinteästä osuudesta 3,6 miljoonaa euroa (36 miljoonaa SEK) suoritetaan käteisvastikkeella ja 1,5 miljoonaa euroa (15 miljoonaa SEK) Yhtiön uusilla osakkeilla. Osakeanti suunnataan Myyjälle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Solwers Oyj:n yhtiökokouksen 22.04.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Uusien osakkeiden merkintähinnan on alustavasti sovittu muodostuvan Yhtiön osakkeiden kaupankäyntipäivien päätöskurssien keskiarvosta 14 päivän ajalta ennen Yrityskaupan toteutumista, arviolta 30.12.2021. Yhtiö ottaa kauppahinnan maksuna Myyjälle suunnatulla osakeannilla annetut osakkeet pantiksi Myyjän Yrityskauppaan liittyvien vastuiden vakuudeksi 18 kuukaudeksi Yrityskaupan toteutumisen jälkeen. Yhtiön hallitus päättää osakeannista ja osakkeiden pantiksi ottamisesta Yrityskaupan toteutumisen yhteydessä. Kiinteän kauppahinnan lisäksi on sovittu myöhemmin maksettavista ehdollisista lisäkauppahinnoista, jotka määräytyvät ELE:n vuosien 2022 ja 2023 tuloskehityksen perusteella.

Solwers Oyj vahvistaa strategiaansa laajentamalla palvelutarjontaansa voimakkaasti kasvavalle sähkö- ja automaatioalan markkinalle. Uudet energiantuotantomuodot edellyttävät sähkönsiirtoa ja automaatiota, ja tiukentuvat EU-energiamääräykset tuovat uusia asiakastoimeksiantoja. ELE:n vankka osaaminen talosähkösuunnittelussa mahdollistaa ristiin myynnin Ruotsin projekteissa ja ELE:n tulevaisuuden näkymät arvioidaan hyviksi.

ELE:n keskeiset taloudelliset avainluvut olivat kahden viimeksi kuluneen tilivuoden tilinpäätöksissä seuraavat (luvut Ruotsin tilinpäätöskäytännön mukaiset):

2019/20
(18 kk)
2018/19
(12 kk)
Liikevaihto (tuhatta SEK) 102 592 85 757
Liiketulos (tuhatta SEK) 5 459 3 904
Liiketulos-% 5,3 4,6
Tulos rahoituserien jälkeen (tuhatta SEK)  4 421 3 441
Tilikauden tulos (tuhatta SEK) 3 1 294

”Olemme hyvin iloisia siitä, että ELE valitsi Solwersin monen mahdollisen ostajan joukosta. Konseptimme, jossa 40 vuotta toiminut yritys voi jatkaa omalla brändillään toimii hyvin, ja nyt yrityksellä on vakaa omistuspohja ja strategia jatkoa varten. Tämän hankinnan myötä meillä on mahdollisuus tarjota sähkösuunnittelua Solwers yhtiöiden asiakkaille monessa projektissa”, toteaa Solwers Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Leif Sebbas. ”ELE:n tuloskehitys on ollut koronanotkahduksen jälkeen positiivista ja tilauskanta on kasvanut voimakkaasti, mahdollistaen monta uutta rekrytointia tänä syksynä ja myöhemmin. Aiempina vuosina ELE:ä rasittaneet suurehkot konsernikulut jäävät jatkossa pois, ja näin uskomme saavuttavamme keskipitkän aikavälin tavoitteemme myös ELE:n osalta”.

“Me Exectricillä olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Solwers on ELE Engineeringin uusi omistaja. Yrityskaupan myötä ELE voi kehittyä yhdessä muiden Solwers-yhtiöiden kanssa, mutta jatkaa samalla toimintaansa omalla nimellä ja oman yrityskulttuurinsa mukaisesti”, sanoo Exectric AB:n hallituksen puheenjohtaja Tom Andersson.

Solwers Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Leif Sebbas, hallituksen puheenjohtaja, Solwers Oyj, p. +358 500 447 744 

Tom Andersson, hallituksen puheenjohtaja, Exectric AB, p. +46 70 568 0732

Hyväksytty neuvonantaja:

UB Securities Oy, Ville Väisänen, toimitusjohtaja, p. +358 40 588 6769,
sähköposti:
ville.vaisanen@unitedbankers.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solwers.fi

Scroll to Top