Vahva kasvu jatkui kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla

Solwers Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022 (tilintarkastamaton)

Solwers Oyj Yhtiötiedote 15.9.2022 klo 09.30

Vahva kasvu jatkui kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla

Tämä tiedote on tiivistelmä Solwers Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2022. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä ja myös verkkosivuillamme osoitteessa solwers.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-tiedotteiden-tilaus/

Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti

Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021 ja ovat samaa yksikköä, jollei toisin mainita.

 • Liikevaihto oli 32.562 (21.962) tuhatta euroa ja kasvoi 48,3 % edellisvuoden vertailukaudesta
 • Oikaistu liiketulos (EBITA) oli 3.801 (2.664) tuhatta euroa eli 11,7 (12,1) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 2.808 (2.018) tuhatta euroa eli 8,6 (9,2) % liikevaihdosta
 • Yhtiö jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista hankkimalla Suomesta maaliskuussa Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor Oy:n ja Ruotsista toukokuussa johdon konsultointiyhtiö Establish Schening AB:n
 • Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,040 (0,103) euroa osakkeelta tilikaudelta 2021
 • Yhtiön operatiivinen kassavirta +1.846 (+1.757) tuhatta euroa säilyi vertailujakson tasolla ja yhtiön rahoitustilanne jatkui hyvänä
 • Rahoitussopimusta yhtiön päärahoittajapankin kanssa laajennettiin ja päivitettiin toukokuussa tukemaan uusia yrityshankintoja
 • Henkilöstön määrä katsauskauden päättyessä oli 601 (405) henkilöä

Näkymät ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Investointien määrä vaihtelee vuodesta toiseen ja eri tavoin eri sektoreilla. Julkisen ja yksityisen sektorin investoinnit vaikuttavat koko suunnittelualan työllisyyteen ja kannattavuuteen ja siten myös Solwersiin.  Palveluportfolion laajentuminen yhdessä Solwers-yhtiöiden liiketoiminnallisen ja maantieteellisen jakautumisen kanssa tasapainottaa ja tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Infrastruktuurin suunnittelupalvelujen kysyntä Suomessa on tasaista, ja teollisuus- ja infrasuunnittelun sekä projektinjohtopalveluiden kysyntä Pohjois-Ruotsissa jatkunee vahvana.

Solwers-yhtiöillä ei ole toimintaa Venäjällä eikä Ukrainassa, mutta heikentyvä talouskasvu, inflaatio ja korkojen nousu saattavat vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen Suomessa ja Ruotsissa. 

Viime vuonna tehdyt yrityshankinnat kasvattavat Solwersin koko vuoden liikevaihtoa ja vahvistavat yhtiön osaamista ja markkina-asemaa, ja yritysostoja jatketaan edelleen. Painopistealueita liiketoiminnassa ovat kasvu ja kannattavuuden parantaminen.

Koronapandemia nosti ja saattaa nostaa henkilöstön sairauspäivien määrä myös jatkossa. Tämä voi vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen niin kauan kuin koronasta aiheutuneet normaalia korkeammat sairauspoissaolot jatkuvat.

Yhtiö seuraa aktiivisesti geopoliittisen tilanteen kehittymisen vaikutuksia pitäen kuitenkin ennallaan listautumisannin yhteydessä yhtiöesitteessä 3.6.2021 julkaisemansa keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa, jotka ovat:

 • Kasvu: Yli 20 prosentin liikevaihdon kasvu (12 kuukauden)
 • Kannattavuus: Yli 12 prosentin EBITA-%
 • Omavaraisuusaste: Yli 40 prosenttia

Keskeiset tunnusluvut

Solwers Oyj konserni H1/2022 H1/2021 2021
Liikevaihto 32 562 21 962 44 662
EBITDA 4 245 3 013 5 495
EBITDA-% 13,0 13,7 12,3
EBITA 3 801 2 664 4 708
EBITA-% 11,7 12,1 10,5
EBIT 2 808 2 018 3 371
EBIT-% 8,6 9,2 7,5
Nettotulos 1 919 840 1672
Nettotulos-% 5,9 3,8 3,7
Osakekohtainen tulos (EPS) laimentamaton, eur 0,21 0,15 0,20
Osakekohtainen tulos (EPS) laimennettu, eur 0,21 0,15 0,20
Liikevaihto per henkilö 56 56 112
Liikevaihdon kasvu, % 48,3 58,1 36,8
Laskutusaste, % 81,8 81,7 82,2
Oikaistu oma pääoma 32 895 28 884 31 908
Nettovelka 17184 21 14119
Omavaraisuusaste, % 43,9 51,4 45,4
Oikaistu omavaraisuusaste, % 43,9 51,4 45,4
Taseen loppusumma 74 949 59 196 70 354
Henkilöstömäärä keskimäärin kauden aikana 586 390 397
Henkilöstömäärä kauden lopussa 601 405 571

Toimitusjohtaja Stefan Nyströmin katsaus

Markkinoiden yleisestä epävarmuudesta huolimatta palveluidemme kysyntä jatkui tasaisena ja teimme vuoden ensimmäisellä puoliskolla hyvän tuloksen. Liikevaihtomme kasvoi liki 50 % aina 32,6 miljoonaan euroon ja kannattavuutemme on keskipitkän aikavälin tavoitetasolla.

Tilauskantamme on pysynyt suhteellisen vakaana ja laskutusaste samalla tasolla vertailukauden kanssa. Uusista tilauksista mielenkiintoinen on esimerkiksi Raision tiedepuiston koulun suunnittelu, josta vastaa Lukkaroinen Arkkitehdit yhdessä uuden tytäryhtiön, paikallisesti tunnetun Arkkitehtitoimisto Sabelströmin kanssa. Esimerkki toteutetuista on Pontekin projekti, jossa Helsingissä vanha rakennus peruskorjattiin koulukäyttöön säästämällä alkuperäiset rakenteet mahdollisimman tarkkaan. Käynnissä olevista hankkeista kiinnostava on esimerkiksi Geounionin työ geoteknisten tutkimusten toteutuksessa Turun Tunnin Juna projektissa.

Ruotsissa ELE Engineeringin palvelujen kysynnän kasvu on ollut vahvaa ja heidän tiiminsä muun muassa suunnitteli, valmisti ja asensi Svenska Skogsplantorille täysin automatisoidun tuotantolinjan 20 miljoonan vuotuisen puuntaimen kasvattamiseen. Toisessa projektissa Pohjois-Ruotsissa ELE Engineering vastasi tuulipuistohankkeessa sähköasemien teknisestä suunnittelusta ja tuotedokumentaatiosta. Dreemin arkkitehdit suunnittelivat Göteborgin Backaan laajan asunto- ja liikekorttelin, jossa rakennus integroi aurinko- ja geotermisen energian minimoiden energiahävikin. Aurinkoenergiaa voidaan varastoida maalämpöjärjestelmään, mikä mahdollistaa niin pienemmän energiankulutuksen kuin suuremman riippumattomuuden yleisestä sähköverkosta. Tämäntyyppiset ratkaisut ovat yhä tärkeämpiä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kasvustrategiamme mukaisesti laajennamme toimintaamme jatkuvasti yritysostoin. Toukokuussa hankimme Ruotsissa koko osakekannan Establish Schening AB:stä, joka toimii Tukholmassa ja jolla on 12 työntekijää. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 20 miljoonaa Ruotsin kruunua. Yhtiön ydinosaamista on yritysjohdon konsultointi logistiikkaratkaisuissa, ja asiakaskunta koostuu sekä joukkoliikenteen, valmistavan teollisuuden että kaupan alan yrityksistä.

Palveluportfolion laajentuminen yhdessä yhtiöidemme liiketoiminnallisen ja maantieteellisen jakautumisen kanssa tasapainottaa ja pienentää työpulan riskiä, mutta jos markkinatilanne äkisti muuttuu, olemme tarvittaessa valmiit sopeuttamaan kapasiteettia. Meillä on laaja asiakaskunta eri paikkakunnilla kahdessa maassa ja isojen projektien lisäksi toteutamme tuhansia pieniä projekteja vuosittain palvelujen vaihdellessa erilaisista suunnittelupalveluista projektinjohdon, taloushallinnon ja muihin asiantuntijapalveluihin.

Pohjoismaiden lisäksi tutkimme kasvumahdollisuuksia myös itäisen Euroopan maissa, joissa suunnittelun tuotantokustannukset ovat kilpailukykyisempiä kuin Pohjoismaissa. Tältä alueelta hankitut yritykset voisivat tukea toimintaamme Pohjoismaissa samalla kun jatkavat liiketoimintaansa kotimaassaan. Lisäksi teemme tarvittaessa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa paikallisia yritysostoja, joilla voimme vahvistaa strategisesti tytäryhtiön osaamista, kapasiteettia tai maantieteellistä asemaa. Näistä esimerkkinä on Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor Turussa, jonka tytäryhtiömme Lukkaroinen Arkkitehdit osti maaliskuussa. Sabelströmin toimistolla on merkittäviä paikallisia referenssejä, alueen tuntemusta ja vakiintuneet asiakassuhteet Varsinais-Suomessa.

Tulevaisuuden näkymiä tarkastellessa voidaan todeta, että markkinan yleinen epävarmuus saattaa vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen. Etenemme kuitenkin kasvustrategiamme mukaisesti vahvistamalla organisaation osaamista ja tavoittelemme muutamaa yritysostoa vielä tämän vuoden aikana.

Solwers Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Solwers Oyj, Taina Erkkilä, viestintäjohtaja, p. +358400153099

Hyväksytty neuvonantaja UB Securities Oy, Ville Väisänen, toimitusjohtaja, p. +358405886769

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solwers.fi

Scroll to Top